Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Service og samferdsel

Er du serviceinnstilt og liker å hjelpe folk? Då kan service og samferdsel vere noko for deg. Du går to år på skule før du held fram som lærling i ei bedrift. Utdanninga fører fram til fagbrev. Du kan òg ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor Service og samferdsel?

Dersom du vil arbeide som servicemedarbeidar innan sal og marknadsføring, reiseliv, kontor- og administrasjon, logistikk (lagerstyring), IKT-servicefag, yrkessjåfør eller vekterfaget, bør du velge utdanningsprogrammet service og samferdsel.
Dette utdanningsprogrammet kvalifiserer for mange spennande jobbar på ein stort arbeidsmarknad både i Noreg og i andre land.
Det første året får du grunnleggande opplæring i kommunikasjon og kulturforståing, rekneskap og budsjettering, marknadsføring, logistikk, service og sikkerheit.
I faget Yrkesfaglig fordypning har du praksis i bedrift én dag i uka som del av opplæringa.
Andre året kan du velje mellom IKT-servicefag, reiselivsfag, transport og logistikk eller salg, service og sikkerhet.
Meir om service og samferdsel og lærefaga

Kva vi kan tilby?

Hos oss kan du ta både Vg 1 og Vg 2 Service og samferdsel. På Vg 2 tilbyr vi  programområdet Sal, service og tryggleik.

Service og samferdsel.jpg

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Engelsk 3 2
Kroppsøving 2 2
Matematikk praktisk 3 0
Naturfag 2 0
Norsk 2 2
Administrasjon og økonomi 6 0
Markedsføring og salg 6 0
Sikkerhet og transport 5 0
Yrkesfaglig fordypning 6 9
Økonomi og administrasjon 0 6
Markedsføring 0 6
Sikkerhet 0 5
Samfunnsfag 0 3
Sum timetal per uke 35 35

Første året

Service og samferdsel.jpg

Service og samferdsel gir deg ein smakebit på heile åtte yrker. Dette er yrker der kommunikasjon og tillit står i høgsetet, anten du er vektar, kontormedarbeidar eller seljar, jobbar med IKT eller med logistikk. Evna til å kommunisere med andre menneske, også frå andre kulturar, er viktig å tileigne seg. Du vil også lære å tilpasse deg krav som blir stilt i dei ulike yrkene. Med service og samferdsel får du kunnskap og ferdigheiter som opnar opp ein stor arbeidsmarknad for deg, ikkje berre i Noreg, men også i fleire andre land.

Andre året

Salg_Service.jpg

På Vg2 kan du velge:

 • Reiseliv
 • IKT -driftsfag
 • Transport og logistikk
 • Salg, service og sikkerhet

Tredje året

MediumImage.jpg

Vg3 Opplæring i bedrift

På Vg 3 kan du velje følgande lærefag:

 • IKT - servicefag
 • Kontor og administrasjonsfag
 • Logistikkfag
 • Reiselivsfag
 • Resepsjonsfag
 • Salgsfag
 • Sikkerhetsfag
 • Yrkessjåførfag

Du kan også velje påbygg til generell studiekompetanse etter Vg2.