Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Service og samferdsel

Er du serviceinnstilt og liker å hjelpe folk? Då kan service og samferdsel vere noko for deg. Du går to år på skule før du held fram som lærling i ei bedrift. Utdanninga fører fram til fagbrev. Du kan òg ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor Service og samferdsel?

Dersom du vil arbeide som servicemedarbeidar innan sal og marknadsføring, reiseliv, kontor- og administrasjon, logistikk (lagerstyring), IKT-servicefag, yrkessjåfør eller vekterfaget, bør du velge utdanningsprogrammet service og samferdsel.
Meir om service og samferdsel og lærefaga

Kva vi kan tilby?

Hos oss kan du ta både Vg 1 og Vg 2 Service og samferdsel.

På Vg 2 tilbyr vi programområdet Sal, service og tryggleik.

Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Engelsk 3 2
Kroppsøving 2 2
Matematikk praktisk 3 0
Naturfag 2 0
Norsk 2 2
Administrasjon og økonomi 6 0
Markedsføring og salg 6 0
Sikkerhet og transport 5 0
Yrkesfaglig fordypning 6 9
Økonomi og administrasjon 0 6
Markedsføring 0 6
Sikkerhet 0 5
Samfunnsfag 0 3
Sum timetal per uke 35 35

Første året

Service og samferdsel.jpg

Service og samferdsel gir deg ein smakebit på heile åtte yrker. Dette er yrker der kommunikasjon og tillit står i høgsetet, anten du er vektar, kontormedarbeidar eller seljar, jobbar med IKT eller med logistikk.

Evna til å kommunisere med andre menneske, også frå andre kulturar, er viktig å tileigne seg. Du vil også lære å tilpasse deg krav som blir stilt i dei ulike yrkene.

Med service og samferdsel får du kunnskap og ferdigheiter som opnar opp ein stor arbeidsmarknad for deg, ikkje berre i Noreg, men også i fleire andre land.

Andre året

Salg_Service.jpg

Salg, service og sikkerheit

I dette faget lærer du om kundebehandling, sikkerheitsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tenesteleveransar.

Felles programfag dette året er:

  • Sikkerhet
  • Økonomi og administrasjon
  • Markedsføring og salg

Dette er faget for deg som ønskjer gå vidare som lærling eller praksiskandidat for å ta fagbrev som kontor- og administrasjonsmedarbeidar, som salsmedarbeidar (butikkmedarbeidar) eller som sikkerheitsmedarbeidar (vektar).

Vegen vidare

Du kan anten velje å gå ut i lære etter 2. året eller du kan velje å ta Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse slik at du kan studere vidare på høgskule/universitet.

Bli lærling Søk læreplass