Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Idrettsfag

Idrettsfag tilbyr idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på alle nivå. Du kan velje toppidrett og satse på idretten din, eller velje breiddeidrett og eit meir allsidig aktivitetstilbod. Samstundes får du generell studiekompetanse.

Kvifor idrettsfag?

Elevar som går på idrettslinja får ei variert og praktisk opplæring. Med mykje felles aktivitet og felles turar, ligg forholda godt til rette for å skape eit godt klassemiljø.

Gjennom trening på skulen, får elevane ein god moglegheit til å utvikle seg vidare i hovedidrett sin eller prøve ut og lære nye idrettar. Teorifaga gir nyttig kunnskap om korleis ein bør trene, og gir grunnlag for å utarbeide eigne planar og treningsopplegg.

Idrettsfag gir eit godt grunnlag for å praktisere som leiar og trenar i den frivillige idretten, men også eit godt grunnlag for vidare studiar innan idrett eller andre utdanningsløp kor fysisk aktivitet og helse er sentralt.

Turar på idrettsfag Læreplan idrett

Kva idrettar kan vi tilby?

På Tertnes kan du ta idrettsfag uansett kva idrett du driv med. Vi har ei stor fotballgruppe på toppidrett, men har du ein annan hovudidrett kan du likevel velje toppidrett som fag.

Vi har samla elevar som har andre idrettar i ei eiga gruppe. Desse har gjerne felles basistrening, men får også bruke tid på eigentrening.

Ønsker du ikkje å spesialisere deg i ein bestemt idrett, kan du velje breddeidrett. Dette er eit godt tilbud til dei som ønskjer eit allsidig idrettstilbod.

Om idrettsfaga Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Treningslære 2 3 5
Aktivitetslære 5 5 5
Idrett og samfunn 0 2 3
Treningsledelse 0 2 4
Valgfrie programfag 5 5 5
Engelsk 5 0 0
Samfunnsfag 0 3 0
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Religion og etikk 0 0 3
Fremmedspråk 4 4 0
Historie 0 2 4
Geografi 0 2 0
Norsk 4 4 6
Sum timetal per uke 35 35 35
Kontaktperson idrettsfag
Profilbilde av Dag Vartdal Carlsen
Dag Vartdal Carlsen
55254020

Første året

Skidag.jpg

Det første året på idrettslinja vil du få prøve deg i ei rekke ulike idrettar, dans og basistrening. Noko meistrar du gjerne godt frå før, noko er kanskje nytt for deg. Men dette vil danne grunnlag for ei allsidig utvikling som også vil bidra til at du kan utvikle deg i den idretten du sjølv satser mest på. Denne allsidigheita og variasjonen vil også gjere deg betre i stand til å tåle den auka treningsmengda som du vil få gjennom skule og idrett.

Friluftsliv inngår også som ein viktig del av idrettsfag dette året og du vil få vere med på fleire turar med overnatting i telt eller under open himmel.

Det første året er 12 av timane knytt til idrettsfag. I fem av desse timane vel du mellom topp- eller breddeidrett.

Andre året

Elevpyramide.jpg

Dette året vil du få fleire timar til idrettsfag og du vil også fortsette med idrettsfaga du hadde i fjor.

Det er fortsatt mogleg å velje mellom topp- og breddeidrett, og du kan skifte frå det eine til det andre om du ønskjer det.

Dette året vil du få grundigare innføring i nokre av idrettane frå første året og du vil få prøve deg på nokre nye idrettar. Med dei nye idrettsfaga vil 17 av timane dette året vere idrettsfag.

Friluftsliv fortsett også med nye turar og nye utfordringar.

Tredje året

snøhule optimalisert.jpg

Dette året vil du få 22 timar innan idrettsfag. Meir av tida vil kunne bli brukt til å trene eigen idrett eller bruke tid på anna form for eigentrening. Her vil du få god hjelp og rettleiing slik at du kan få maksimalt utbytte av den treningen du legg ned.

Du vil også få fleire timar i treningslære, som er eit teorifag som er viktig for å drive fornuftig og målretta trening. Å få god kunnskap om både eigen idrett og trening generelt, er viktig for å kunne trene rett og utvikle seg så godt som mogleg.

Friluftsliv dette året består blant anna av ein padletur med kano og kajakk og ein snøhuletur med to overnattingar i hule eller telt. Begge deler er både utfordrande og krevjande, men kan gi opplevingar det er verdt å ta med seg.

Vegen vidare

Etter fullført og bestått tre år på skule får du studiekompetanse og kan studere vidare på høgskule eller universitet.

Samordna opptak Utdanning.no