Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Skulehelsetenesta finn du i andre etasje i nybygget, gå gjennom kantina mot idrettshallen og ta til høgre, eller ta trapp/heis fra første etasje ved inngang til idrettshallen og ta til venstre.

Skulehelsetenesta

Tilbud om vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse for vg1 (og andre elever som ikke har tatt vaksinen)

Informasjon til elever om meningokokkvaksinering 2020 (1).pdf

 

Skulehelsetenesta omtales gjerne som barn og unges bedriftshelseteneste. Dette er ein gratis, lett tilgjengelig drop-in teneste på skulen. Skulehelsetenesta tilbyr rettleiing, helseundersøking, vaksinering, oppfølging og ved behov òg videre henvisning. Skulehelsetenesta har teieplikt, men samarbeider med hjem, skule og øvrig hjelpeapparat der dette er nødvendig eller ynskeleg.

Skulehelsetenesta gir tilbud til alle elevane på skulen.

Vi som jobber her heter:

Linda Bratland Lund - Helsesykepleier                 

Son Stian Ngo - Lege

Rigmor Anita Dos Santos - Psykolog

Du kan sjølv oppsøkje oss om du har spørsmål eller treng nokon å snakke med. Vi kan hjelpe med bl.a.:

  • Livsstil: søvn, fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og rusmidler
  • Kroppslige plager
  • Trivsel og psykisk helse (eks: depresjon, angst eller sinne)
  • Spørsmål om seksualitet
  • Prevensjonsveiledning og resept på hormonell prevensjon
  • Vektproblem, vanske med mat og eting
  • Rusmiddelbruk hos deg sjølv eller nokon du kjenner
  • Bruk av anabole steroider
  • Vold, eller overgrep

Vi har åpent : Alle kvardagar

Kontakt oss på: 

Mobil: 94 50 19 12

Nyttige lenker:

https://www.ung.no/

https://www.116111.no/ungdom-13-18

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Treng du meir hjelp?

Det finst mange nettsider som kan vere nyttige for deg som er ung og undrande. Helsesøster anbefaler:

Informasjon fra unge: Ung.no Rådet for psykisk helse Nullmobbing

Hordaland kommune har fått mobbeombod

Mobbeombodet skal sikre at elevar og lærlingar får ivareteke sine rettar og skal vere eit tilbod når skulen sine tiltak mot mobbing ikkje er tilstrekkelege.
Du finn meir informasjon om mobbeombodet på Hordaland fylkeskommune sine nettsider eller på Facebook:

Mobbeombodet Mobbeombudet Facebook

 

Elev- og lærlingombodet i Hordaland