Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Skulehelsetenesta finn du i andre etasje i nybygget. Gå gjennom kantina mot idrettshallen og ta til høgre, eller ta trapp/heis frå første etasje ved inngangen til idrettshallen og ta til venstre.

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta blir ofte omtalt som bedriftshelsetenesta for barn og unge. Dette er ei gratis, lett tilgjengeleg drop-inteneste på skulen. Skulehelsetenesta tilbyr rettleiing, helseundersøking, vaksinering, oppfølging og ved behov vidare tilvising. Skulehelsetenesta har teieplikt, men samarbeider med heim, skule og anna hjelpeapparat der dette er nødvendig eller ønskeleg.

Skulehelsetenesta gir tilbod til alle elevane på skulen.

Vi som arbeider her heiter:

Linda Bratland Lund - Helsesjukepleiar                 

Son Stian Ngo - Lækjar

Rigmor Anita Dos Santos - Psykolog

Du kan sjølv oppsøkje oss om du har spørsmål eller treng nokon å snakke med. Vi kan hjelpe til med vanskar knytt til mellom anna

  • Livsstil: søvn, fysisk aktivitet, kosthald, tobakk og rusmiddel
  • Kroppslege plager
  • Trivsel og psykisk helse (eks: depresjon, angst eller sinne)
  • Spørsmål om seksualitet
  • Prevensjonsrettleiing og resept på hormonell prevensjon
  • Vektproblem, vanske med mat og eting
  • Rusmiddelbruk hos deg sjølv eller nokon du kjenner
  • Bruk av anabole steroid
  • Vald, eller overgrep

Vi har ope på alle kvardagar

Kontakt oss på: 

Mobil: 94 50 19 12

Nyttige lenker:

https://www.ung.no/

https://www.116111.no/ungdom-13-18

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Treng du meir hjelp?

Det finst mange nettsider som kan vere nyttige for deg som er ung og undrande. Helsesøster anbefaler:

Informasjon fra unge: Ung.no Rådet for psykisk helse Nullmobbing

 

Elev- og lærlingombodet i Vestland