Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Til føresette

Skolen skal holde kontakt med foreldre til elever som ennå ikke er fylt 18 år.

Informasjon frå foreldremøte:

Her vil informasjon frå foreldremøte være tilgjengelig.

Føresette til elevar under 18 år på Vg1 og Vg2 har om hausten rett til ein planlagt samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider og om eleven sin kompetanse. Eleven har rett til å vere med på samtalen.

Skulerute

Varsling til føresette

Føresette til elevar under 18 år skal få skriftleg eller munnleg varsel

  1. om eleven sitt fråvær.
  2. dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag eller fare for at eleven skal få karakteren nokså god (NG) eller lite god (NG) i orden og oppførsel.

Føresette kan få tilgang til karakterane til eleven fram til dei er 18 år. Slik gjer du det:

Gå til SkoleArena

  • vel «Føresette»
  • vel «Ny føresettbrukar»
  • vel «Hordaland fylkeskommune» og legg inn personopplysningar

NB! Føresette må vere registrerte med riktig mobilnummer i skulen sitt administrasjonssystem

  • legg inn elevens personnummer
  • Ferdig? Klikk på «Send førespurnad (forespørsel)»
  • Det går no ein e-post til kontaktlærar
  • Kontaktlærar må gå inn i SkoleArena for å akseptere den føresette
  • Føresette får da ein e-post med passord

Føresette har no tilgang til alle vurderingar som er gjort i dei ulike faga.

Føresette får ikkje tilgang til fråvær og merknadar. Kontaktlærar sender dette på e-post ein gong i månaden.

 Fullmakt til kontaktlærar elevar over 18.pdf

I starten av skuleåret på Vg1 og Vg2 vil skulen halde eit foreldremøte der føresette blir informert om skulen, innhaldet i opplæringa, medverknaden til føresette og rutinar.