Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Til føresette

Skulen skal halde kontakt med foreldra til elevar som enno ikkje har fylt 18 år.

Hvorfor bli elev på Tertnes vgs.?

Informasjon om tilbudet ved Tertnes vgs

 

 

Søknad om permisjon Toppidrett

 

Visma InSchool

Samtale med kontaktlærar

Føresette til elevar under 18 år på Vg1 og Vg2 har rett til ein planlagt samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider og om eleven sin kompetanse og utvikling i faga. Eleven har rett til å vere med på samtalen.

Skulerute

Varsling til føresette

Føresette til elevar under 18 år skal få skriftleg varsel

  1. om eleven sitt fråvær.
  2. dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag eller fare for at eleven skal få karakteren Nokså god (NG) eller Lite god (NG) i orden og oppførsel.

 

Anna informasjon

Undervisninga i vidaregåande skule krev at alle elevane har PC. Du er sjølv ansvarlig for å skaffe PC til skulestart i august.

Informasjon om elev-PC

 

Før elevane får låne bøker, må dei skrive under på lånekontrakt.

Merk at kvar lærebok har ein unik strekkode. Elevane har ansvar for å halde orden på sine eigne bøker.

 

Kopi av lånekontrakt

Skulebevis