Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Til føresette

Skulen skal halde kontakt med foreldra til elevar som enno ikkje har fylt 18 år.

Hvorfor bli elev på Tertnes vgs.?

Informasjon om tilbudet ved Tertnes vgs

 

 

Foreldrepålogging i SkoleArena

Som foreldre må du søkje om tilgang til SkoleArena for å kunne få innsyn i fråvær og vurderingar for din ungdom. Kontaktlærar godkjenner desse søknadene. Som foreldre kan du òg registrere fråværsmelding i SkoleArena på vegner av din ungdom.

Opplæringsvideoar

Registrere meg som ny brukar (foreldre)

Registrere fråvær på mitt barn

Manualer

Fråvær (foreldre)

Vurdering (foreldre)

Samtale med kontaktlærar

Føresette til elevar under 18 år på Vg1 og Vg2 har rett til ein planlagt samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider og om eleven sin kompetanse og utvikling i faga. Eleven har rett til å vere med på samtalen.

Skulerute

Varsling til føresette

Føresette til elevar under 18 år skal få skriftleg varsel

  1. om eleven sitt fråvær.
  2. dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag eller fare for at eleven skal få karakteren Nokså god (NG) eller Lite god (NG) i orden og oppførsel.

Føresette kan få tilgang til karakterane til eleven fram til dei er 18 år. Slik gjer du det:

Foreldrepålogging skolearena

 
I starten av skuleåret på Vg1 og Vg2 vil skulen halde eit foreldremøte der føresette blir informert om skulen, innhaldet i opplæringa, medverknaden til føresette og om rutinar.

Anna informasjon

Undervisninga i vidaregåande skule krev at alle elevane har PC. Du er sjølv ansvarlig for å skaffe PC til skulestart i august.

Informasjon om elev-PC

 

Før elevane får låne bøker, må dei skrive under på lånekontrakt.

Merk at kvar lærebok har ein unik strekkode. Elevane har ansvar for å halde orden på sine eigne bøker.

 

Kopi av lånekontrakt

Skulebevis