Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om skulen

Tertnes vidaregåande skule: Læring og utvikling i eit inspirerande miljø!
Skole_fasade.JPG

Vi ser på kvarandre som likeverdige og møter kvarandre med omtanke og respekt.

Opplæringa skal vere tilpassa kvar enkelt elev. Eleven skal oppleve tett oppfølging i læringsarbeidet.

Skulen vil gje eleven best mogleg opplæring og grunnlag for utvikling slik at eleven blir i stand til å møte framtidige utfordringar.

  • Satsingsområde:
  1. Auka læringsutbytte og gjennomføring
  2. Læringsmiljø, elevmedverknad og elevdemokrati 
  3. Vurdering for læring
  4. Fremje samarbeid og dialog på alle nivå i organisasjonen
Kart_tertnes.png

Plassering

Tertnes vidaregåande skule ligg godt synleg mellom idrettsbana (ved bensinstasjonen) og Tertneskrysset (ved rundkøyringa).
Buss 39 og 19 stansar i Tertneskrysset ved rundkøyringa.

Informasjon om Erasmus+ ved TEV 2018-20

Les meir om Erasmus+ og prosjektet "Bridge to a brighter future".

Informasjon om ERASMUS+ ved TEV 2018-2020.pdf

miljosertifisering.jpg