Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon til elevar

Her finn du diverse informasjon frå Tertnes vgs

Info til foreldre og elever om spørjeundersøking: «Ungdom og sosiale medium» for VG2- og VG3- elevar i løpet av veke 38 - 40

I september 2020 vert det gjennomført ein stor spørjeundersøking på alle vg2 og vg 3 elevane i Bergen om korleis livet på sosiale medium er. Det er frivillig å delta i undersøkinga, og i starten av spørjeskjemaet vil elevane få spørsmål om dei ønskjer (samtykker) å delta i studien eller ikkje. Dei som deltek har sjansen til å vinne eit (av 10) gåvekort på 500 kroner. 

Program for folkehelse

Elev-PC

Undervisninga i vidaregåande skule krev at alle elevane har PC. Du er sjølv ansvarleg for å skaffe deg PC til skulestart i august.

Informasjon om elev-PC

 

Skulebevis

 

Fråværsgrense

Vidaregåande skular har ei fråværsgrense. Formålet er å motivere elevane til jamn innsats og å hindre skulk.

Du kan lese meir om fråværsgrensa på utdanningsdirektoratet sine nettsider:

Fråværsgrensa

 

Orden og åtferd

Les om rettane og pliktene dine som elev. 

Ordens- og åtferdsreglementet

 

Informasjon om fråvær og vurdering

Om fråvær og vurdering