Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. På Vg2 kan du velje mellom mange fagområde. Etter 2 år på skule er det vanleg å søke læreplass for å ta fagbrev. Både før og etter læretida kan du ta påbygging til generell studiekompetanse.

Me tilbyr

Stord vidaregåande skule har lang tradisjon med opplæring innanfor industrifag. Mange som arbeider innan industrien i vår region har starta karrieren si hos oss.

Hos oss kan du søkja:

 • Vg1 Teknoglogi- og industrifag
 • Vg2 Industriteknologi
 • Vg2 Kjøretøy
Søk opptak på VIGO

Kvifor velja Teknologi og industrifag?

Har du praktisk sans og godt handlag? Har du interesse av å arbeida med teknologisk utstyr? Då kan programområdet Teknologi- og industrifag vera noko for deg. Teknologi- og industrifag er utdanningsprogrammet som gjev deg flest ulike moglegheiter vidare.

Eit fagbrev innan eit av desse faga gjev deg normalt gode moglegheiter for jobb i vår region og elles i landet. Det gjev deg og høve til å utdanna deg vidare til dømes med Teknisk fagskule eller Ingeniørskule.

vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 TI Timetal Vg2 Industriteknologi Timetal Vg2 Kjøretøy
Kroppsøving 2 2 2
Yrkesfagleg fordjuping 6 9 9
Norsk 0 4 4
Engelsk 5 0 0
Matematikk 3 0 0
Samfunnsfag 0 3 3
Naturfag 2 0 0
Dokumentasjon og kvalitet 5 5 5
Produksjon 7 7 0
Tekniske tenester 5 0 0
Rep. og vedlikehald 0 5 0
Verkstadarbeid 0 0 12
Sum timetall per uke 35 35 35

Første året

Kulelager TIP.jpg

Første året får du læra dei grunnleggjande kunnskapane du treng for å arbeida innan teknologi- og industrifag, slik som sveising, dreiing, fresing, måling,  teknisk teikning og dokumentasjon.Du vil og få opplæring i produksjon og reparasjon.

Andre året

TIP verkst1 CNC.jpg

Vg2 Industriteknologi

På Vg2 er elevane i praksis i bedrift to periodar på to veker. I desse periodane er det mange som ordnar seg læreplass. Nokre av lærefaga er:

 • CNC Operatør
 • Sveisar
 • Platearbeidar
 • Industrimekaniker
 • Aluminiumskonstruksjon
 • Industrirøyrleggjar

Sjå vilbli.no for fullstendig liste.

TIP rep motor 1.jpg

Vg2 Køyretøy

På kjøretøy tilbyr me opplæring i ein moderne og godt utrusta verkstad, der bruk av digitalt verktøy står sentralt i undervisninga. Du vil få opplæring i motor, motorstyring, bilelektro, drivverk, bremser, understell, hjulutrustning, karosseri, bransjelæra og kundebehandling.

Skulen vår har god kontakt med bedrifter i Sunnhordlands- og Haugesundsregionen. Me legg til rette for at du som elev er i praksis i bedrift i to 14-dagars periodar. Dette gir deg gode moglegheiter til å knytte kontaktar, som igjen kan vere avgjerande for kor du får læreplass.

Etter Vg2 kjøretøy kan du søkja læreplass innan lette kjøretøy, tunge kjøretøy, motormekanikerfaget, motorsykkelfaget, dekkutrusningsfaget og reservedelsfaget.

ut i lære

Etter 2 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under.

Om du ikkje vil søke læreplass etter Vg2 kan påbygg til generell studiekompetanse vera eit alternativ. Men ver merksam på at du også kan søka dette etter å ha tatt fagbrev og har du ungdomsrett er påbygg etter fagbrev ein rettighet ut året du fyller 24. 

ta kontakt

Avdelingsleiar bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi og industrifag
Profilbilde av Per Inge Stensletten
Per Inge Stensletten
53 45 20 55
Rådgjevar for yrkesfag - Vabakkjen
Profilbilde av Frode Fjellanger
Frode Fjellanger
92420559