Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønsker du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Me tilbyr

Me har tre til fire parallelle klassar på studiespesialisering, og me tilbyr ei rekkje programfag.

Som elev på studiespesialisering vil du få ein aktiv og spennande skulekvardag.

Søk opptak

Kvifor studiespesialisering?

Studiespesialisering gir deg stor valfridom når du skal søkje vidare studie på høgskule eller universitet. Du som vel studiespesialisering kan få  generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse hos oss, alt etter kva fag du vel.   

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Kroppsøving 2 2 2
Engelsk 5 0 0
Samfunnsfag 3 0 0
Naturfag 5 0 0
Matematikk 5 3 0
Geografi 2 0 0
2. framandspråk 4 4 0
Historie 0 2 4
Religion og etikk 0 0 3
Programfag (felles og valfrie) 0 15 15
Sum timetall per uke 30 30 30

Første året

Tyskfranskbok_web.jpg

På Vg1 må du velja framandspråk 2.  Engelsk (framandspråk 1) er obligatorisk fellesfag for alle.  Det språkfaget du vel på Vg1 held du fram med på Vg2.

Elevar som ikkje har framandspråk 2 på ungdomsskulen , held fram med framandspråk 2 på vg3 studiespesialisering.

Skuleåret 2015/2016 tilbyr me følgjande framandspråk:

 • Fransk 2
 • Spansk 1
 • Spansk 2
 • Tysk 1
 • Tysk 2

Andre året

MWF5337.jpg

Vg2 Studiespesialisering

På Vg2 vel du fordjupning innan to fag frå programområdet ditt. Det tredje fordjupningsfaget kan du velja frå andre programområde.

Realfag

På Vg2 kan du velja mellom:

 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1
 • Geofag 1 og Geofag X
 • Teknologi og forskningslære 1
MWF5357.jpg

Språk, samfunnsfag og økonomi

På Vg2 kan du velja mellom:

 • Internasjonal engelsk
 • Historie/filosofi 1
 • Økonomistyring
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Psykologi 1 

Tredje året

Kjemibok_web.jpg

Vg3 studiespesialisering

På Vg3 held du fram med dei to programfaga du fordjupa deg i på Vg2. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag.

Realfag

 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Biologi 2
 • Geofag 2
 • Teknologi og forskingslære 2
Tegning fordøyelsen_web.jpg

Språk, samfunnsfag og økonomi

På Vg3 kan du velje mellom:

 • Internasjonal engelsk
 • Historie og filosofi 2
 • Økonomistyring og leiing
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Psykologi 1 og 2
 • Engelskspråkleg litteratur og kultur
 • Politikk og menneskerettar

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søkje opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom Samordna opptak. Her får du og informasjon om kva for opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane.

Har du ikkje bestemt deg? Da kan du få gode tips på utdanning.no.

Samordna opptak Utdanning.no

Ta kontakt

Avdelingsleiar Språk, samfunn og økonomi
Profilbilde av Eva Kolstø

Eva Kolstø

Send e-post
Rådgjevar
Profilbilde av Ingrid K Skorpen

Ingrid K Skorpen

Send e-post