Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Me tilbyr

Me har tre til fire parallelle klassar på studiespesialisering, og me tilbyr ei rekkje programfag.

Som elev på studiespesialisering vil du få ein aktiv og spennande skulekvardag.

Søk opptak

Kvifor studiespesialisering?

Studiespesialisering gir deg stor valfridom når du skal søkje vidare studie på høgskule eller universitet. Du som vel studiespesialisering kan få  generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse hos oss, alt etter kva fag du vel.   

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Kroppsøving 2 2 2
Engelsk 5 0 0
Samfunnskunnskap 3 0 0
Naturfag 5 0 0
Matematikk 5 3 0
Geografi 2 0 0
Framandspråk* 4 4 0
Historie 0 2 4
Religion og etikk 0 0 3
Programfag (felles og valfrie) 0 15 15
Sum timetall per uke 30 30 30

*Elevar som ikkje har hatt framandspråk på ungdomsskulen vil fortsetje med det framandspråket dei vel for Vg1 og Vg2 også på Vg3. Då som eit 5-timarsfag.

Me tilbyr desse framandspråkfaga: Nivå 1 og 2 i spansk og tysk, og nivå 2 i fransk.

Første året

Gruppearbeid i biblioteket.jpg

På Vg1 må du velja eit framandspråk.  Engelsk er obligatorisk fellesfag for alle.  Det framandspråket du vel på Vg1 held du fram med på Vg2.

Elevar som ikkje har hatt framandspråk på ungdomsskulen, vil halda fram med framandspråk på vg3.

På Vg1 kan du velje mellom praktisk og teoretisk matematikk.

Andre året

Kva er Realfag?

Vg2 Studiespesialisering

På Vg2 vel du fordjupning innan to fag frå programområdet ditt. Det tredje fordjupningsfaget kan du velja frå andre programområde.

Realfag

På Vg2 kan du velja mellom:

 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1
 • Geofag 1
 • Teknologi og forskningslære 1
MWF5357.jpg

Språk, samfunnsfag og økonomi

På Vg2 kan du velja mellom:

 • Internasjonal engelsk
 • Økonomistyring
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Psykologi 1 

Tredje året

Flamme på kjemirommet 2021.jpg

Vg3 studiespesialisering

På Vg3 held du fram med dei to programfaga du fordjupa deg i på Vg2. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag.

Realfag

 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Biologi 2
 • Geofag 2
 • Teknologi og forskingslære 2
Tegning fordøyelsen_web.jpg

Språk, samfunnsfag og økonomi

På Vg3 kan du velje mellom:

 • Internasjonal engelsk
 • Økonomistyring og leiing
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Psykologi 1 og 2
 • Samfunnsfagleg engelsk
 • Sosialkunnskap

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søka opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom Samordna opptak. Her får du og informasjon om kva for opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane.

Har du ikkje bestemt deg? Da kan du få gode tips på utdanning.no.

Samordna opptak Utdanning.no

Ta kontakt

Avdelingsleiar språk, samfunnsfag og økonomi og medium og kommunikasjon
Profilbilde av Arild Ingvaldsen
Arild Ingvaldsen
53 45 20 32
Avdelingsleiar for realfag og idrett
Profilbilde av Joao Luis Loureiro
Joao Luis Loureiro
53 45 20 30
Karriererådgjevar - Saghaugen
Profilbilde av Gunnhild Vatne Ersland
Gunnhild Vatne Ersland
40211766