Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Musikk, dans og drama

Driv du med musikk, dans eller drama på fritida? Er du samstundes interessert i teoretiske fag? Då kan du slå saman interesse med skule og oppnå generell studiekompetanse.

 

Me tilbyr

  • Musikk, dans og drama på Vg1
  • Fordjupning i musikk på Vg2 og Vg3

Musikklina er eit tilbod til deg som vil kombinera hobbyen din med utdanning. Me har gode lærekrefter og topp utstyr for å gje ei best mogleg undervisning. Gjennom små og store konsertar og framsyningar får du god trening i å prestere framfor publikum. Kvart år har vi ei prosjektveke der me set opp større konsertar, musikalar, m.m. Lina har eit godt miljø og elevane har tilgang til skulen med nøkkelkort fram til kl 22 kvar kveld.

Søk opptak vilbli.no

Ei oversikt over lærarane som underviser på musikk, dans og drama kan du sjå ved å klikke her, eller ved å scrolle heilt nederst på denne sida.

Facebook musikklinja

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Instrument, song og samspel 5 5 5
Lytting og musikkhistorie 2 5 5
Musikk,dans og drama 5 0 0
Fordjupning i musikk 0 5 5
Ergonomi og rørsle 0 2 2
Instruksjon og dirigering 0 0 5
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 0 0
Samfunnskunnskap 0 3 0
Historie 0 2 4
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Religion 0 0 3
Framandspråk* 4 4 0
Geografi 0 2 0
Sum timetall per uke 35 35 35

*Elevar som ikkje har hatt framandspråk på ungdomsskulen vil fortsetje med det framandspråket dei vel for Vg1 og Vg2 også på Vg3. Då som eit 5-timarsfag.

Me tilbyr desse framandspråkfaga: Nivå 1 og 2 i spansk og tysk, og nivå 2 i fransk.

Første året

Mdd3.jpg

På Vg1 får du både teoretisk og praktisk musikkopplæring i tillegg til allmennfaga

Du vel eit (hoved-)instrument/song som du får undervisning i ein gong i veka. Det er lurt å velja noko du har erfaring i frå før. I tillegg får du undervisning i piano og song 

Du får og undervisning i samspel/song. Dans og drama er fag i Vg1

På VG1 kan ein velje mellom praktisk og teoretisk matematikk.

Andre året

Mdd1.jpg

I Vg2 held du fram med hovedinstrument og piano. Samtidig får du innføring i å spela etter akkordar(besifring)

I faget Musikkfordjuping 1 lærer du deg å arrangere musikk for ulike besetningar.

I Musikk i Perspektiv 1 tar ein for seg musikkhistoria.

Du kan velja fordjuping i matte(R1) dette året.

Tredje året

Mdd2.jpg

I Vg3 er det undervisning på hovedinstrument med øvingslære

Musikk i perspektiv 2 er videreføring frå Vg2. Musikk fordjuping 2 er eit valfag. Dersom ein ynskjer det,  kan ein velja eit av dei andre faga skulen tilbyr

Instruksjon og leiing er opplæring i å leia/administrera oppsetjingar og å dirigera ulike ensembler

I Vg3 reiser elevane på studietur til Berlin. Den er fullfinansiert av elevane gjennom inntekter frå diverse konsertar og gjev spanande opplevingar som ein elles ikkje får i nærmiljøet.

Vegen viDARE

Med studiekompetanse kan du søkje opptak til høgare utdanning i Norge. Dette gjer du gjennom Samordna opptak. Her får du også informasjon om kva for opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane.

 Har du ikkje bestemt deg for hva du vil studere? Da kan du få gode tips på utdanning.no.

Samordna opptak Utdanning.no

ta kontakt

Assisterande rektor og avdelingsleiar musikk, dans og drama
Profilbilde av  Jan Magne Olsen
Jan Magne Olsen
53 45 20 28
Karriererådgjevar - Saghaugen
Profilbilde av  Gunnhild Vatne Ersland
Gunnhild Vatne Ersland
40211766

Musikkpedagogane

Einar Steinkopf

Gitar

Einar steinkopf 
 

Siv Kvalsvik

Piano

 Siv Kvalsvik

Irene Simonsen

Piano

 Irene Simonsen

Grete Hylland

Fløyte.

 Grete Hylland
 

Preston Kingsley

Finmessing

 Preston Kingsley
 

Ingjerd Kannelønning Kolstad

Song.

 Ingrid Kannelønning Kolstad
 

Synnøve Tollaas

Song

 Synnøve Tollaas
 

Jan Magne Olsen

Trombone

 Jan Magne Olsen
 

Rune Høgås Nesse

Trommer
 Rune Høgås Nesse
 

Magdalena From Delis

Dans/Drama

 Magdalena From Delis

Håvard Kroka

Dypmessing

 Håvard Kroka