Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Innføringskurs for minoritetsspråklege

Skal du ta vidaregåande utdanning, men må bli betre i norsk først? Då kan innføringskurs for minoritetsspråklege vere eit alternativ for deg. I kurset lærer du norsk og andre fag som gjer det lettare å starte på vidaregåande skule året etter. Kurset gir ingen formell kompetanse utover dette.

Kva er innføringskurs

Det er ikkje krav til norskkunnskapar for å søkje ordinær vidaregåande opplæring. Svært mange elevar tek likevel innføringskurs for å bli betre førebudde på undervisninga på eit ordinært Vg1-kurs. Kurset varer i eitt år.

Elevar som går innføringskurs brukar ikkje av den ordinære opplæringsretten sin.

Me tilbyr

Du får undervisning i faga norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Ein dag i veka er du arbeidsutplassert i ei bedrift for å få norsk- og arbeidslivstrening.

Meir info om kurset Søk innføringskurset

Første året

InnføringsKlassen.jpg

Ut på tur

Her var innføringsklassen på ekskursjon til APPLY Leirvik, og der blei dei tatt godt i mot.

Målet var å læra meir om norsk arbeidsliv generelt og om lokalt næringsliv spesielt, samt læra viktige ord og omgrep knytt til utdanning og arbeid.

ta kontakt