Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Innføringskurs for minoritetsspråklege

Skal du ta vidaregåande utdanning, men må bli betre i norsk først? Då kan innføringskurs for minoritetsspråklege vere eit alternativ for deg. I kurset lærer du norsk og andre fag som gjer det lettare å starte på vidaregåande skule året etter. Kurset gir ingen formell kompetanse utover dette.

Kva er innføringskurs

Det er ikkje krav til norskkunnskapar for å søkje ordinær vidaregåande opplæring. Svært mange elevar tek likevel innføringskurs for å bli betre førebudde på undervisninga på eit ordinært Vg1-kurs. Kurset varer i eitt år.

Elevar som går innføringskurs brukar ikkje av den ordinære opplæringsretten sin.

Me tilbyr

Du får undervisning i faga norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Ein dag i veka er du arbeidsutplassert i ei bedrift for å få norsk- og arbeidslivstrening.

Meir info om kurset Søk innføringskurset

Første året

InnføringsKlassen.jpg

Ut på tur

Her var innføringsklassen på ekskursjon til APPLY Leirvik, og der blei dei tatt godt i mot.

Målet var å læra meir om norsk arbeidsliv generelt og om lokalt næringsliv spesielt, samt læra viktige ord og omgrep knytt til utdanning og arbeid.

ta kontakt

Assisterende rektor
Profilbilde av Haakon Hansen

Haakon Hansen

Send e-post 57307954