Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er ei yrkesfagleg utdanning. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan òg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Me tilbyr

Tilbodet er eit av dei nye utdanningsprogramma i fagfornyinga hausten 2020 og difor nytt både i Noreg og ved Stord vidaregåande skule. Men sjølv om utdanningsprogrammet er nytt har me lang tradisjon på skulen for utdanningar både innan IKT og ulike mediefag. Hos oss kan du søkja:

 • Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Vg2 Informasjonsteknologi

Vil du gå vidare på Vg2 medieproduksjon kan du søkja dette i Bergen.

 • Vg2 Medieproduksjon
Søk opptak

Kvifor informasjonsteknologi og medieproduksjon?

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er eit framtidsretta utdanningsval som gjev deg mange moglegheiter. 

Aktuelle fagbrev ser ut til å bli:

 • IT-utviklar
 • IT-driftsteknikar
 • Mediedesignar
 • Medieteknikar
 • Medieprodusent
Vilbli.no

Første året

py.JPG

Fag på Vg1:

 • Konseptutvikling og programmering (159 årstimar)
 • Produksjon og historiefortelling (159 årstimar)
 • Teknologiforståelse (159 årstimar)
 • Yrkesfagleg fordjuping (168 t)
 • Engelsk (140 t)
 • Kroppsøving (56 t)
 • Matematikk 
 • Naturfag (56 t)

Pc for elevar

Alle elevar må ha bærbar pc til skulestart. Du har bruk for pc i fleire skulafag. Dersom du har ein bærbar pc kan du nytte den, eller du kan kjøpe gjennom innkjøpsordninga i fylket

For elevar på informasjonsteknologi og medieproduksjon anbefaler me å kjøpe ein kraftigare modell enn grunnmodellen.

Andre året

Vg2 Informasjonsteknologi

På Vg2 fordjuper du deg meir i informasjonsteknologi og får opplæring som fører fram til desse lærefaga:

Læreplanane for Vg2 og Vg3 er ikkje ferdige. Klikk for å sjå utkasta til læreplanar.

Tredje året

Etter 2 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under.

Om du ikkje vil søke læreplass etter Vg2 kan påbygg til generell studiekompetanse vera eit alternativ. Men ver merksam på at du også kan søka dette etter å ha tatt fagbrev og har du ungdomsrett er påbygg etter fagbrev ein rettighet ut året du fyller 24. 

Ta gjerne kontakt med

Avdelingsleiar for sal, service og reiseliv, IKT og medieproduksjon og vaksenopplæringa
Profilbilde av Lise-Merete lien
Lise-Merete lien
48 02 51 09
Rådgjevar for yrkesfag - Vabakkjen
Profilbilde av Frode Fjellanger
Frode Fjellanger
92420559