Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elektrofag og spesiell studiekompetanse

Elektrofag og spesiell studiekompetanse passer for deg som har en draum om å bli ingeniør. Ved å kombinere elektrofag og studiespesialisering tilbyr vi et opplæringsløp som er spesialtilpasset for ungdom som vil bli ingeniør eller sivilingeniør.

Me tilbyr

Stord vidaregåande skule tilbyr frå skuleåret 2017/2018 elektrofag med spesiell studiekompetanse. Dette er eit veldig eksklusivt tilbod, det er berre to skular til i heile landet som tilbyr dette.

Opplæringsløpet er 3-årig og består av programfag elektrofag, realfag og fellesfag.

Kvifor elektrofag og spesiell studiekompetanse

Denne utdanninga gjev deg breie valmoglegheiter når du har fullført den. Utdanninga er krevjande og det er ein føresetnad at du legg inn ein stor eigeninnsats. 

Målet er at når du søkjer jobb som nyutdanna ingeniør så skal du kunna visa til solid yrkeskompetanse i elektrofaget.

Last ned brosjyre

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Sum timetal per uke 35 35 30
Norsk 2 2 10
Matematikk 5 0 0
Matematikk R1 0 5 0
Matematikk R2 0 0 5
Engelsk 3 2 0
Naturfag 2 0 3
Samfunnsfag 0 3 0
Historie 0 0 5
Fysikk FY 1 0 0 5
Kroppsøving 2 2 2
Automatiseringssystem 5 5 0
Data- og elektronikksystem 7 5 0
Elenergisystem 5 7 0
Yrkesfagleg fordjuping 4 4 0

Vegen vidare

Med spesiell studiekompetanse kan du søkja om opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du og informasjon om kva opptakskrav som gjeld for ulike studier.

Samordna opptak