Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Naturbruk

Fagtilbod 2020

Me tilbyr desse faga:

Me tilbyr undervisning 1 dag i veka.

akvakultur stord.jpg


Akvakultur august 2020-22

I kurset i akvakulturfag kombinerer vi opplæring for praksiskandidatar og vg1/vg2-løp

For deg med fleire års erfaring: Som praksiskandidat er du friteken for krav om fellesfag, men på vårt kurs følgjer du same opplegg som vg1/vg2-løp i programfaga. Praksiskandidatar som likevel ynskjer fellesfag får moglegheit til å ta fellesfag dersom det er plass i klassa. Merk at du kan få fråtrekk i praksistida dersom du fullfører fellesfaga.

For deg som har lite eller ingen relevant erfaring: tilbyr me komprimert og tilpassa skuleløp med både programfag og fellesfag Vg1/Vg2.

Fellesfaga du må ha er:

  • norsk
  • engelsk
  • naturfag
  • matte 1py
  • samfunnsfag

 

Undervisninga i fellesfag går på dagtid ein dag i veka i to år og er fordelt slik:

Første år – 2020/2021

Andre år – 2021/2022

Norsk(1.året)

 Norsk(2.året)
Engelsk  Matte 1 py 

Samfunnsfag

Naturfag 

 

 

 

 

Undervisning, læremiddel og privatisteksamen er gratis

Kurset følgjer læreplanen, og gir deg den fagteorien du treng for å ta skriftleg eksamen på Vg3-nivå.

Alle fagtilbod i Hordaland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst ved eitt anna senter. Vi har fem Senter for voksenopplæring i Hordaland, lokalisert i Bergen, Sotra, Stord og Voss. Liste over alle fag i Hordaland kan du finne via lenka nedanfor.