Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Sal, service og reiseliv

Service og samferdsel er ein yrkesfagleg utdanning som kan føre fram til fagbrev. Utdanninga er på deltid og tilrettelagt for vaksne som ønsker å kombinere jobb og utdanning.

FaGTILBOD

Me tilbyr ikkje opplæring retta mot vaksne i sal, service og reiseliv skuleåret 2021-22.

Ønsker du studierettleiing?
Ta kontakt med rettleiingstenesta Vestland sør.

Me prioriterer søkarar med vaksenrett, men alle kan søke. Me tek atterhald om nok søkarar med vaksenrett. 

 

Deltakarar ved kontor- og administrasjonsfaget. Foto

Salsfaget / Logistikkfaget utgår

Me tilbyr teorien du treng for å ta fagbrev som salsmedarbeidar eller logistikkarbeidar. Undervisninga er på deltid, ein ettermiddag i veka.

Ein del av kurset vert det felles undervisning for begge faga. Den andre delen vert klassa delt i to, men undervisning i salsfaget for seg og i logistikkfaget for seg. Kurset vert avslutta med ein 5-timars skriftleg eksamen våren 2021. 

Kurset passer for deg som har erfaring frå yrket og skal ta fagbrev som praksiskandidat. Undervisning, læremiddel og privatisteksamen er gratis.

Kurset følgjer læreplanen i Kunnskapsløftet, og gir deg den fagteorien du treng for å ta skriftleg eksamen på Vg3-nivå.

Me tek atterhald om nok søkjarar for å starta kurset.

Alle fagtilbod i Hordaland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst ved eitt anna senter. Vi har fem Senter for voksenopplæring i Hordaland, lokalisert i Bergen, Sotra, Stord og Voss. Liste over alle fag i Hordaland kan du finne via lenka nedanfor.