Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse - og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ein yrkesfagleg utdanning som kan føre fram til fagbrev.  Utdanninga er på deltid og tilrettelagt for vaksne som ønsker å kombinere jobb og utdanning.

FAGTilbod

Fagtilbod skuleåret 2021-22

Oppstart: Veke 34. Møt fram på Saghaugen tysdag 24. august kl 8:00

Vekeplan

Tysdagar: Kl 8.00 - 12 Helsefag, kl 12:30 - 13.40: Engelsk

Onsdagar: Kl 8.00 - 13.40: Helsefag, kl  13.50 - 15.00 Matematikk

Torsdagar: Kl 8.00 - 9.10 Naturfag, kl 9.30 - 10.05 Matematikk / studietid, kl 10.50 - 13.50 Engelsk

Fredagar: Undervisning nokre fredagar etter timeplan.

Nyttig informasjon

Timeplanen er klar til skulestart i august. All undervisning er på norsk. Me tek atterhald om endringar. Opplæringa følger skuleruta.

fagtilbod skuleåret 2022-23

Me prioriterer søkarar med vaksenrett, men alle kan søke. Me tek atterhald om nok søkarar med vaksenrett.

Søk innan 1. april 2021.

Undervisning, læremateriell og eksamen er gratis. Vi tek atterhald om nok søkarar med vaksenrett.

Søknad og inntak

Inntak til opplæringa blir gjennomført ved inntakskontoret i Vestland fylkeskommune

Helsearbeidarfag 1.jpg

Vg 1 Helse - og oppvekstfag 2021/2022​

​Me tilbyr opplæring i helse- og oppvekstfag over 2-3 dagar i veka.

Programfag​

  • Helsefremmende arbeid​
  • Kommunikasjon og samhandling​
  • Yrkesliv i helse- og oppvekstfag​

​Fellesfag​

  • Engelsk​
  • Matematikk 1P-Y (praktisk) for helse- og oppvekstfag​
  • Naturfag for helse- og oppvekstfag​

 

Yrkesfagleg fordjupning, YFF

Du må ha 421 timar relevant erfaring på Vg1 og Vg2 for å få godkjent faget yrkesfagleg fordjupning. Denne erfaringa er du sjølv ansvarleg for å gjennomføre og dokumentere. Både vanleg arbeidserfaring og praksis kan godkjennast så lenge det er relevant for læreplanen i faget. 

Helsearbeidarfag 4.jpg

Vg 2 Helsearbeidarfag 2022/2023​

Me tilbyr Helsearbeidarfag på vg2. Dersom du ynskjer eit anna tilbod på vg2 kan du søkja ein annan skole.
Etter fullført vg2 kan du søkja læreplass og ta fagbrev som helsefagarbeidar. Dersom du jobbar i yrket kan du og samla arbeidserfaring og ta fagbrev som praksiskandidat.​

Undervisning, læremateriell og eksamen er gratis for alle som får plass.

Kontakt rettleiingstenesta dersom du har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne.

Rettleiingstenesta Vestland sør

Rådgjevar
Profilbilde av  Agnete Naustdal Aase
Agnete Naustdal Aase
48 99 63 58
Rådgjevar
Profilbilde av  Torill Berge Nøstvag
Torill Berge Nøstvag
48 89 11 37

Besøksadresse: Sæ 21, 54 17 Stord og
Odda vgs., Eidesbrotet 5, 5750 Odda
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Opplæringstilbod for vaksne i Vestland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst tilbod ved andre skular i Vestland fylkeskommune. Følg lenka nedanfor.