Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse - og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ein yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Utdanninga er på deltid og tilrettelagt for vaksne som ønsker å kombinere jobb og utdanning.

FAGTilbod

Kurs fra i august 2019 :

Vi tilbyr utdanning på deltid 1 - 2 dagar i veka. Helsearbeidarfaga er på dagtid.

 

 

helsefag 1.jpg
Undervisning i helsefag, Fitjar vgs. Foto

Helsearbeidarfag

Helsearbeidarfag 2019-21

Dette kurset er eit kombinert kurs både for deg som har lite relevant erfaring og for deg som har fleire års erfaring.

Opplæringa til helsefag går på dagtid, ein dag i veka, og varer i to år. Undervisninga går hovudsakleg føre seg på Stord vgs. Nokre veker blir det praktisk undervisning på Fitjar vgs eller på høgskulen på Rommetveit, Stord.

Fellesfagundervisninga (norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag) går på dagtid ein dag i veka over to år.

Undervisning, læremateriell og eksamen er gratis.

Foto, barne- og ungdomsarbeider


Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Me tilbyr barne-og ungdomsarbeidarfaget for vaksne. Undervisninga er på deltid og retta mot vaksne som vil ta full utdanning og som skal ta fagbrev som praksiskandidat, dvs. Vg1/Vg2/PK. Undervisninga startar hausten 2019 og går over 1 ½ år fram til desember 2020.

Undervisning

Programfag 1 kveld per uke. Deltakarane kan og få tilbod om fellesfag på dagtid, 1 dag per uke. Fellesfaga går over 2 år. Standpunkt karakter i alle fag.
Bestått programfag og fellesfag kan gi fråtrekk til krav om praksistid.
stord vgs fellesfag.jpg

Fellesfag til yrkesfag

Me tilbyr fellesfag til yrkesfag:

2019-2020

  • Norsk 
  • Samfunnsfag
  • Engelsk

2020-2021

  • Matematikk
  • Naturfag

Som praksiskandidat er du friteken for fellesfaga. Dersom du tar likevel tar faga kan du få fråtrekk i praksistida. Praksiskandidatar får kun tilbod om å ta fellesfag dersom det er ledig plass.

Alle fagtilbod i Hordaland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst ved eitt anna senter. Vi har fem Senter for voksenopplæring i Hordaland, lokalisert i Bergen, Sotra, Stord og Voss. Liste over alle fag i Hordaland kan du finne via lenka nedanfor.