Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse - og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ein yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Utdanninga er på deltid og tilrettelagt for vaksne som ønsker å kombinere jobb og utdanning.

FAGTilbod

Kurs fra august 2020 :

Vi tilbyr utdanning på deltid 1  dag i veka. Helsearbeidarfaga er på dagtid.

helsefag 1.jpg
Undervisning i helsefag, Fitjar vgs. Foto


Helsearbeidarfag

Helsearbeidarfag 2020-21

Dette kurset er eit praksiskandidatkurs  for deg som har fleire års erfaring.

Opplæringa til helsefag går på dagtid, ein dag i veka, og varer i ett år. Undervisninga går hovudsakleg føre seg på Stord vgs. Nokre veker blir det praktisk undervisning på høgskulen på Rommetveit, Stord.

Undervisning, læremateriell og eksamen er gratis. Vi tek atterhald om nok søkarar med vaksenrett.

Foto, barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Me tilbyr barne-og ungdomsarbeidarfaget for vaksne som vil ta fagbrev som praksiskandidat. Undervisninga er på kveldstid ein kveld i veka og retta mot vaksne som har nok erfaring frå yrket. Undervisninga startar hausten 2020 og går over 1 år fram til juni 2021.
 
Vi tek atterhald om nok søkarar med vaksenrett.

Alle fagtilbod i Hordaland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst ved eitt anna senter. Vi har fem Senter for voksenopplæring i Hordaland, lokalisert i Bergen, Sotra, Stord og Voss. Liste over alle fag i Hordaland kan du finne via lenka nedanfor.