Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg og anleggsfag er ei yrkesfagleg utdanning som kan føre fram til fagbrev. Me tilbyr full opplæring i samansett klasse for unge og vaksne.

Fagtilbod

Bygg-og anleggsteknikk 2021-22

Me tilbyr full opplæring i bygg- og anleggsteknikk Vg1 i samansett klasse for  vaksne og unge på Stord vgs. Opplæringa startar i august 2021.

Oppstart 16. august

Dersom du har fått plass kan du møte fram på Vabakkjen måndag 16. august klokka 8.00. Der møter du elevar og kontaktlærar og får utdelt timeplan. Følg med på skulen sine nettsider for meir informasjon.

Vaksne følger undervisninga fem dagar i veka i kombinasjonsklasse med ungdommar.

Vg2

Etter fullført Vg1 kan du søke tømrarfaget Vg2 på Stord vidaregåande skule skuleåret 2022-23. Det finst og andre moglege veger til fagbrev. Kontakt rådgjevar dersom du ønsker meir informasjon.

Me prioriterer søkarar med vaksenrett, men alle kan søke. Utdanninga er gratis for alle som får plass. Søk innan 1. april.

Frammøte 16. august

Opplæringa er i lag med vanleg vidaregåande skule fem dagar i veka. Dersom du har fått plass møter du saman med Vg1 elevar måndag16.august klokka 8.00 på Vabakkjen. Her møter du kontaktlærar og andre elevar og får utdelt timeplan. 

Søknad og inntak

Inntak til opplæringa blir gjennomført ved inntakskontoret i Vestland fylkeskommune

Kontakt rettleiingstenesta dersom du har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne.

Rettleiingstenesta Vestland sør

Rådgjevar
Profilbilde av  Agnete Naustdal Aase
Agnete Naustdal Aase
48 99 63 58
Rådgjevar
Profilbilde av  Torill Berge Nøstvag
Torill Berge Nøstvag
48 89 11 37

Besøksadresse: Sæ 21, 54 17 Stord og
Odda vgs., Eidesbrotet 5, 5750 Odda
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Opplæringstilbod for vaksne i Vestland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst tilbod ved andre skular i Vestland fylkeskommune. Følg lenka nedanfor.