Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Søk utdanning

Vaksne kan søke om vidaregåande utdanning og realkompetansevurdering.

Kva fag kan eg søke?

Her finn du alle fagtilboda i Hordaland. Kontakt oss gjerne om du ikkje kan finne faget ditt på lista.

Kan eg søke?

Vi prioriterer søkarar med vaksenrett, men alle kan søke. Me tek atterhald om nok søkarar med vaksenrett.

Når kan eg søke?

Me tek imot søknader fram til 1. mai 2020 på fagtilbod som ikkje er fullteikna.

Du kan søke i søkebasen vigo.no eller ved å nytte alternativt søknadsskjema.

Grunngjevinga for å forlenge søkeperioden er at vi ønsker at vaksne skal få ro til å søke utdanning i ei tid der tiltaka for å hindre spreiing av koronavirus har gitt mange ein endra og uføreseieleg kvardag. Me tek derfor imot søknadar ut over ordinær søknadsfrist.

Ver merksam på at nokre opplæringstilbod kan vere fullteikna ogr difor ikkje ope for søking etter ordinær søknadsfrist. Informasjon om dette kan du finne på fagsidene til vaksenopplæringssentera.

Kontakt oss på epost eller telefon dersom du har spørsmål eller behov for studierettleiing.

 

Korleis søker eg?

  • Bruk MinID eller annan identifikasjon
  • Hugs å velje riktig fylke, fag og skule
  • Skriv kva utdanning og arbeidserfaring du har (CV)

Søknaden din blir handsama når vi får:

  • CV
  • Attestar frå arbeidserfaring
  • Vitnemål og karakterutskrifter
  • For minoritetsspråklege: Gyldig opphaldsløyve