Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Realkompetanse

Realkompetanse er summen av den kunnskapen du har samla deg gjennom arbeid, fritid og utdanning.

Vi kan gjennomføre ei realkompetansevurdering for deg. Har du vaksenrett er tenesta gratis.

Det er fleire grunner til å be om realkompetansevurdering:

  • Du kan få tilpassa opplæring i undervisninga
  • Du får dokumentasjon på den kompetansen du har i faget
  • Du treng ikkje opplæring i eit fag du får godkjent

Vi kan kartleggje og vurdere din realkompetanse, og godkjenne einskildfag med bakgrunn i læreplanen. Godkjende fag tel som karakter "2".

Du kan søke om realkompetansevurdering gjennom vigo.no
Hugs å velje vaksenopplæring / realkompetansevurdering.

For å handsame søknaden treng vi:

  • CV
  • Attestar frå arbeidserfaring
  • Vitnemål og karakterutskrifter
  • Attestar frå relevant frivillig arbeid

Lovfesta rett

Vaksne har rett til å få vurdert sin realkompetanse og få eit kompetansebevis. Ei realkompetansevurdering vil stadfesta kva kunnskap du har frå før og kva fag du eventuelt treng opplæring i. Kompetansebeviset dokumenterer den kunnskapen du har og kan nyttast som dokumentasjon for å søka jobb og vidare utdanning.

Eksterne lenkjer

Kontakt oss

Kontakt oss dersom du har spørsmål om realkompetanse. Vi kan hjelpe deg med eit opplæringstilbod som bygger vidare på den kompetansen du allereie har.

Kontakt rettleiingstenesta dersom du har spørsmål om korleis du kan få realkompetansen din vurdert.

Rettleiingstenesta Vestland sør

Rådgjevar
Profilbilde av  Agnete Naustdal Aase
Agnete Naustdal Aase
48 99 63 58
Rådgjevar
Profilbilde av  Torill Berge Nøstvag
Torill Berge Nøstvag
48 89 11 37

 

Besøksadresse: Sæ 21, 54 17 Stord og
Odda vgs., Eidesbrotet 5, 5750 Odda
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Sentralbord: 53 40 20 40
E-post: rettleiingstenesta.vestland.sor@vlfk.no

Kontakt rådgjevar for rettleiing

Du kan finne rettleiingstenesta i fleire regionar i Vestland.

Rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune