Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

For minoritetsspråklege

Du må forstå og kunne lese og skrive norsk for å få nytte av undervisninga.

Innplasseringstest

Er du minoritetsspråkleg blir du testa i norsk før du eventuelt får tilbod om skuleplass hos oss. Testen  heiter Innplasseringstest i norsk (B1/B1+).

Testen går føre seg på data og består av fire delar:

  • Lesing - du skal lese tekstar og svare på spørsmål
  • Lytting - du får lese opp tekster frå PC-en og skal svare på spørsmål
  • Grammatikk - du skal avgjere kva setningar som er grammatisk rette
  • Skriving - du skal skrive ein tekst på minimum 200 ord innan eit oppgjeve tema

Testen blir vurdert av ein norsklærar på skulen.

Opphaldsløyve

Det er eit krav å sende kopi av opphaldsløyve som har varighet minst like lenge som kurset ein ynskjer å delta på.