Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

AMO-kurs

Stord vidaregåande skule arrangerer til ei kvar tid ulike AMO-kurs i samarbeid med NAV. For å kunna søkja deg inn på eit av kursa våre, må du vera arbeidsledig og over 19 år.

Me tilbyr

Me samarbeider med NAV om følgjande kurs for arbeidssøkjarar våren 2020

  • Sveisekurs, 20 veker-kontinuerleg oppstart. Kurset blir arrangert i samarbeid med Kværner, og gir opplæring i sveising på ulike nivå, og i ulike metodar. Alle kurselevar får minimum eitt sveisesertifikat, anten i elektrodesveising, rørtrådsveising eller TIG

 

  • Akvakulturkurs, 18 veker - oppstart januar 2020. Kurset fører fram til privatisteksamen i vg3 Akvakultur. Dette er kurset for deg som ønskjer å jobba innan fiskeoppdrettsnæringa. Kurset består av 12 veker teori og  6 veker praksis i bedrift. Me samarbeider tett med næringa, og legg vekt på praktisk og variert undervisning.

 

  • Tømrarkurs, 18 veker - oppstart januar 2020. Kurset fører fram til privatisteksamen i vg3 Tømrarfaget. Kurset består av praktisk og teoretisk opplæring, samt 4 veker praksis i bedrift.

 

Du treng ingen forkunnskapar for å starta på kursa våre. Med bestått eksamen, kan du søkje læreplass, om det er aktuelt for deg. Alternativt kan du arbeide fem år og gå opp til fagprøve.  

 

Ønskjer du plass på eit AMO-kurs?

Det er NAV som administrerer kursa, og er du interessert i eit AMO-kurs må du ta kontakt med NAV. Du finn nyttig informasjon på NAV si heimeside, eller ved å ta kontakt med rettleiaren din.

 

Har du fått plass på eit AMO-kurs?

 I inntaksbrevet frå NAV står det kor du skal møta første kursdag. Du får og ytterlegare informasjon om kurset frå NAV, eller ved å venda deg til oss.

 

Har du behov for innkvartering?

Kurselevane våre har gjerne behov for ein stad å bu i kurstida. Det finnest mange mogleikar for innkvartering, alt frå rimelege hybelhus til private husvære.  Du finn dei på.

 

Me ønskjer deg velkommen som kursdeltakar!

 

TA KONTAKT

Avdelingsleiar kursverksemd
Profilbilde av Anne Grete B. Bjelland

Anne Grete B. Bjelland

Send e-post
Stord Opplæringssenter