Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

AMO-kurs

Stord vidaregåande skule arrangerer til ei kvar tid ulike AMO-kurs i samarbeid med NAV. For å kunna søkja deg inn på eit av kursa våre, må du vera arbeidsledig og over 19 år. AMO-kursa blir haldne i skulen sine lokale på Vabakkjen, eller ute i bedrift.

Me tilbyr

I samarbeid med NAV arrangerer me følgjande kurs for arbeidssøkjarar

  • Sveisekurs, kontinuerleg inntak
  • Akvakultur, 18 veker

 

Ønskjer du plass på eit AMO-kurs?

Det er NAV som administrerer kursa, og er du interessert i eit AMO-kurs må du ta kontakt med NAV. Du finn nyttig informasjon på NAV si heimeside, eller ved å ta kontakt med rettleiaren din.

På sveisekurset har me kontinuerleg inntak, dvs. at når ein kurselev er ferdig tek me umiddelbart inn ein ny. Andre kurs har felles oppstart, normalt i januar eller august. NAV kan gi deg svar på om og når dei ulike kursa  blir starta.

Har du fått plass på eit AMO-kurs?

Kor kurset vert arrangert varierer frå kurs til kurs. I inntaksbrevet frå NAV står det kor du skal møta.

 

Har du behov for innkvartering?

Kurselevane våre har gjerne behov for ein stad å bu i kurstida. Det finnest mange mogleikar for innkvartering, alt frå rimelege hybelhus til private husvære.  Me tilrår å leita på ulike nettsider.

 Me ønskjer deg velkommen som kurselev! Her vil du trivast!

 

TA KONTAKT

Avd.leiar IKT-servicefag, Bygg-og anlegg og AMO-kurs
Profilbilde av Anne Grete B. Bjelland

Anne Grete B. Bjelland

Send e-post
Stord Opplæringssenter