Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Stord opplæringssenter - Stord vgs si kursavdeling på heiane

Stord opplæringssenter har vore ein sentral aktør i kurs-marknaden i meir enn 30 år.  Me tilbyr skreddarsydde kurs innan ulike fagområde til offentlege og private verksemder. Lokala våre er på 3000 kvadratmeter, og  inneheld mellom anna 10 teorirom og ein stor verkstadhall med nærare 50 sveisebåsar. Den største samarbeidspartnaren vår er NAV.

Me tilbyr

I samarbeid med NAV arrangerer me følgjande kurs for arbeidssøkjarar

 • Sveisekurs, kontinuerleg inntak
 • Akvakultur, 18 veker
 • Helsefag, 20 veker
 • Sveising kombinert med norskopplæring, 42 veker

 

Ønskjer du plass på eit AMO-kurs?

Det er NAV som administrerer kursa, og er du interessert i eit AMO-kurs må du ta kontakt med NAV. Du finn nyttig informasjon på NAV si heimeside, eller ved å ta kontakt med rettleiaren din.

På sveisekurset har me kontinuerleg inntak, dvs. at når ein kurselev er ferdig tek me umiddelbart inn ein ny. Andre kurs har felles oppstart, normalt i januar eller august. NAV kan gi deg svar på om og når dei ulike kursa  blir starta.

 

Har du fått plass på eit AMO-kurs?

 Adressa vår er Ringvegen 24 på Heiane. Opplæringssenteret ligg omlag 4 km sør for Leirvik. Me har gode parkeringstilhøve, elles er det kort veg frå busstoppet ved Heiane Storsenter og bort til oss. 

Har du behov for innkvartering, ta gjerne kontakt. Det finnest mange mogleikar for innkvartering, alt frå rimelege hybelhus til private husvære.  

 

Me ønskjer deg velkommen som kurselev!

Kurs for bedrifter

Har dei tilsette i bedrifta di behov for fagleg oppdatering?  Ta kontakt, og me skreddarsyr ein kurspakke. Det kan vera alt frå dagskurs til kurs som går over lengre tid.

Alle våre tilsette har solid fagleg bakgrunn og pedagogisk utdanning. I tilfelle der det er ønskt kurs innan fagområde me ikkje dekkjer med eigne tilsette, samarbeider me med næringslivet om instruktørar.

I visse periodar har me og ledige lokale til leige.  

 

Sertifisering - resertifisering

Ønskjer du  å ta eit sveisesertifikat, eller fornya eit sertifikat som har gått ut?  Me tilbyr trening og sertifisering i ulike sveisemetodar, i samarbeid med Det Norske Veritas. 

Avgrensa tal på plassar.

Ta kontakt for informasjon om planlagde sertifiseringsdatoar, prisar, med meir.

 

Fagprøvestasjon røyrleggjar

Me har og fagprøvestasjon for røyrleggjarfaget. Gjennomføringa av fagprøvar blir organisert av Fagopplæringskontoret.

SOS sveisebaas1.jpg
SOS sveis1.jpg

Sveiseavdelinga

Me kan tilby opplæring innan ulike sveisemetodar på ulike material, og på ulike nivå:

 • Elektrodesveising (111)
 • Røyrtrådsveising (136)
 • Aluminiumssveising (131)
 • TIG-sveising (141)

 

Verkstaden vår har mellom anna:

 • Laboratorium  med utstyr for Destruktive Testing
 • Røntgenutstyr og mørkerom
 • Borddensitometer,  ultralydutstyr, magnetiseringskjelder
 • Yokemagnetar  for magnetpulverprøving
 • Penetrant

 

SOS verkst2.jpg
SOS verkst1.jpg

Industriteknologiavdelinga

Me kan tilby kurs innan røyrteknologi for industri.

Me har følgjande utstyr i verkstaden:

 • Modular for installasjonar av  industrirøyr
 • Hydraulisk røyrbøyemaskin
 • Utstyr  for platearbeid, plateknekke og hydraulisk platesaks
 • Sveiseavdeling  med utstyr  for ulike sveisemetodar
 • Utstyr  for plasmaskjering
 • Utstyr for dreiing
 • Utstyr for gasskjering og autogen sveising og  lodding
 • Fugemaskin
 • Søyleboremaskin

TA KONTAKT

Avdelingsleiar SS og Innføringskurs
Profilbilde av Anne Grete B. Bjelland

Anne Grete B. Bjelland

Send e-post
Stord Opplæringssenter