Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

INFOrmasjon TIL FØRESETTE

På denne sida har me samla viktig informasjon til føresette.

Ungdataundersøkinga 2019

Informasjon til føresette og ungdommar om ungdataundersøkinga i 2019

Smittsam hjernehinnebetennelse

Elevane får tilbod om vaksinering. Lenke til infoskriv om smittsam hjernehinnebetennelse.

 

Godt skulemiljø

Alle elevar ved Stord vidaregåande skule skal oppleva eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Om elevar ikkje har det bra, har skulen plikt til å gjera noko med det.

Her er nokre viktige lenker:

 

Skjema og reglar:

Undervisningsevaluering 18-19

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2018-19.

Informasjon om fråvær

Eleven er pliktig å melde frå om fråvær same dag. Dette kan eleven gjere ved å leggja fråværet inn i Skolearena sjølv, sende ei melding til sin kontaktlærer på Its learning, bruke kontaktlærars epost eller SMS dersom kontaktlærar har avtale om dette.

Innsyn i fråvær og vurderingar

Føresette til elevar som er under 18 år kan be om tilgang til alt som ligg registrert på eleven vedrørande fråvær og vurderingar i Skolearena. 
Registrer deg her.
Sjå instruksjonsvideo for korleis du går fram

Skal eleven søkje seg fri?

Foreldre og føresette kan sende ein kortfatta søknad til kontaktlærar dersom ein planlegg å vere vekke frå skulen av ulike grunnar. For planlagt fråvær som varer meir enn ein dag vil avdelingsleiar behandle søknaden. Skulen innvilgar ikkje permisjonar for fråvær grunna feriereiser.