Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om Stord vidaregåande skule

Stord vidaregåande skule er ein skule med breitt utdanningstilbod og høg trivsel.                                   Me ønskjer deg velkommen til oss !

RegionsKULEN I SUNNHORDLAND MED FLEST UTDANNINGSTILBOD

Stord vidaregåande skule har eit breitt utdanningstilbod innanfor studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Senter for vaksenopplæring i Sunnhordland er lagt til skulen. Skulen tilbyr òg kurs til vaksne innan ulike fagområde i samarbeid med NAV og lokale bedrifter.

Me har om lag 800 elevar og nærare 170 tilsette. Skulen ligg på Saghaugen og Vabakkjen i Leirvik, og kurslokala våre finn du på Heiane.

Me ønskjer og arbeider for at skulen skal vera ein skule der både elevar og tilsette har ein trygg arbeidsplass der me kan veksa og utvikla oss. Resultata frå elevundersøkingar viser at elevane skårar høgt på trivsel og at dei får faglege utfordringar.

Hovudadministrasjonen held til på Saghaugen. Her finn du dei studieførebuande utdanningsprogramma og avdeling for tilrettelagt opplæring. Senter for voksenopplæring har òg tilhald her. 

Vabakkjen finn du dei yrkesfaglege utdanningsprogramma våre. Studiesenteret vårt ligg òg her.

Leiinga

Leiargruppa har den pedagogiske og administrativ leiinga på skulen, og står for den daglege drifta. Dei har ansvaret for at skulestyresmaktene sine vedtak vert sett i verk, og at skulen sine interesser vert tekne hand om på beste måte. Dei har eit særleg  ansvar for elevane og dei tilsette sitt arbeidsmiljø. Rektor har det overordna ansvaret. I leiargruppa sit rektor og assisterende rektor, administrativ leiar og sju avdelingsleiarar med ansvar for utdanningsprogramma, vaksenopplæring og kursverksemda vår.

Rektor
Profilbilde av  Ellen Strandenes
Ellen Strandenes
53 45 20 33
Assisterande rektor og avdelingsleiar musikk, dans og drama
Profilbilde av  Jan Magne Olsen
Jan Magne Olsen
53 45 20 28
Administrasjonsleiar
Profilbilde av  Tove Volden Nygård
Tove Volden Nygård
53 45 20 28
Avdelingsleiar for realfag og idrett
Profilbilde av  Joao Luis Loureiro
Joao Luis Loureiro
53 45 20 30
Avdelingsleiar språk, samfunnsfag og økonomi og medium og kommunikasjon
Profilbilde av  Arild Ingvaldsen
Arild Ingvaldsen
53 45 20 32
Avdelingsleiar bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi og industrifag
Profilbilde av  Per Inge Stensletten
Per Inge Stensletten
53 45 20 55
Avdelingsleiar for tilrettelagt opplæring
Profilbilde av  Mona Ulgenes Bore
Mona Ulgenes Bore
53 45 20 29
Avdelingsleiar kursverksemd
Profilbilde av  Anne Grete B. Bjelland
Anne Grete B. Bjelland
Avdelingsleiar for sal, service og reiseliv, IKT og medieproduksjon og vaksenopplæringa
Profilbilde av  Lise-Merete lien
Lise-Merete lien
48 02 51 09
Elevadministrasjon
Profilbilde av  Torleiv Agdestein
Torleiv Agdestein
53 45 20 24