Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om Stord vidaregåande skule

Stord vidaregåande skule er ein skule med breitt utdanningstilbod og høg trivsel.                                   Me ønskjer deg velkommen til oss !

RegionsKULEN I SUNNHORDLAND MED FLEST UTDANNINGSTILBOD

Stord vidaregåande skule har eit breitt utdanningstilbod innanfor studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Senter for vaksenopplæring i Sunnhordland er lagt til skulen. Skulen tilbyr òg kurs til vaksne innan ulike fagområde i samarbeid med NAV og lokale bedrifter.

Me har om lag 800 elevar og nærare 170 tilsette. Skulen ligg på Saghaugen og Vabakkjen i Leirvik, og kurslokala våre finn du på Heiane.

Me ønskjer og arbeider for at skulen skal vera ein skule der både elevar og tilsette har ein trygg arbeidsplass der me kan veksa og utvikla oss. Resultata frå elevundersøkingar viser at elevane skårar høgt på trivsel og at dei får faglege utfordringar.

Hovudadministrasjonen held til på Saghaugen. Her finn du dei studieførebuande utdanningsprogramma og avdeling for tilrettelagt opplæring. Senter for voksenopplæring har òg tilhald her. 

Vabakkjen finn du dei yrkesfaglege utdanningsprogramma våre. Studiesenteret vårt ligg òg her.

Leiinga

Leiargruppa har den pedagogiske og administrativ leiinga på skulen, og står for den daglege drifta. Dei har ansvaret for at skulestyresmaktene sine vedtak vert sett i verk, og at skulen sine interesser vert tekne hand om på beste måte. Dei har eit særleg  ansvar for elevane og dei tilsette sitt arbeidsmiljø. Rektor har det overordna ansvaret. I leiargruppa sit rektor og assisterende rektor, administrativ leiar og sju avdelingsleiarar med ansvar for utdanningsprogramma, vaksenopplæring og kursverksemda vår.

Rektor
Profilbilde av Ellen Strandenes

Ellen Strandenes

Send e-post 53452033
Konstituert rektor og avdelingsleiar musikk, dans og drama
Profilbilde av Jan Magne Olsen

Jan Magne Olsen

Send e-post 53452031
Administrasjonsleiar
Profilbilde av Tove Volden Nygård

Tove Volden Nygård

Send e-post 53452028
Avdelingsleiar realfag og idrett
Profilbilde av Joao Luis Loureiro

Joao Luis Loureiro

Send e-post 53452030
Avdelingsleiar bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon
Profilbilde av Per Inge Stensletten

Per Inge Stensletten

Send e-post 53452055
Avdelingsleiar språk, samfunnsfag og økonomi og medium og kommunikasjon
Profilbilde av Arild Ingvaldsen

Arild Ingvaldsen

Send e-post 53452032
Avdelingsleiar kursverksemd
Profilbilde av Anne Grete B. Bjelland

Anne Grete B. Bjelland

Send e-post
Avdelingsleiar tilrettelagt opplæring
Profilbilde av Mona Ulgenes Bore

Mona Ulgenes Bore

Send e-post 53452037
Avdelingsleiar for sal, service og reiseliv, IKT og medieproduksjon og vaksenopplæringa
Profilbilde av Lise-Merete Lien

Lise-Merete Lien

Send e-post 48025109
Elevadministrasjon
Profilbilde av Torleiv Agdestein

Torleiv Agdestein

Send e-post 53452024