Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om Stord vidaregåande skule

Stord vidaregåande skule er ein skule med eit stort mangfald, både når det gjeld menneske og fag. Visjonen vår er Vekst og utvikling for alle! Me ønskjer deg velkommen til oss - her vil du trivast!

RegionsKULEN I SUNNHORDLAND MED FLEST UTDANNINGSTILBOD

Stord vidaregåande skule har eit breitt utdanningstilbod innanfor studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Senter for vaksenopplæring i Sunnhordland er lagt til skulen. Skulen tilbyr òg kurs til vaksne innan ulike fagområde i samarbeid med NAV og lokale bedrifter.

Me har om lag 830 elevar og 170 tilsette. Skulen ligg på Saghaugen og Vabakkjen i Leirvik, men me nyttar også lokala på Opplæringssenteret på Heiane og mange andre læringsarenaer utanfor skulen.  

Visjonen vår er «Vekst og utvikling for alle». Me  ønskjer og arbeider for at skulen skal vera ein skule der både elevar og tilsette har ein trygg arbeidsplass der me kan veksa og utvikla oss.

Hovudadministrasjonen held til på Saghaugen. Her finn du dei studieførebuande utdanningsprogramma og avdeling for Meistring og utvikling. Senter for voksenopplæring har òg tilhald her. Kart - Bilete

På Vabakkjen finn du dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Studiesenteret vårt ligg òg her.  Kart  Bilete

Kursavdelinga vår ligg på Opplæringssenteret på Heiane. Kart - Bilete

Leiinga

Leiargruppa har den pedagogiske og administrativ leiinga på skulen, og står for den daglege drifta. Dei har ansvaret for at skulestyresmaktene sine vedtak vert sett i verk, og at skulen sine interesser vert tekne hand om på beste måte. Dei har eit særleg  ansvar for elevane og dei tilsette sitt arbeidsmiljø. Rektor har det overordna ansvaret. I leiargruppa sit rektor og assisterende rektor, administrativ leiar og sju avdelingsleiarar med ansvar for utdanningsprogramma, vaksenopplæring og kursverksemda vår.

Personar i leiinga vår

Rektor
Profilbilde av Astrid O Haugland

Astrid O Haugland

Send e-post 982 55 252
Assisterande rektor
Profilbilde av Haakon Hansen

Haakon Hansen

Send e-post
Administrasjonsleiar
Profilbilde av Tove Volden Nygård

Tove Volden Nygård

Send e-post 53452028
Avd. leiar realfag og idrett
Profilbilde av Joao Luis Loureiro

Joao Luis Loureiro

Send e-post 53452030
Avdelingsleiar Yrkesfag Vabakkjen
Profilbilde av Erik Henneli

Erik Henneli

Send e-post 53452053
Avdelingsleiar MDD og MK
Profilbilde av Jan Magne Olsen

Jan Magne Olsen

Send e-post 53452031
Avdelingsleiar meistring og utvikling
Profilbilde av Ellen Strandenes

Ellen Strandenes

Send e-post 53452029
Eva Kolstø
Profilbilde av Eva Kolstø

Eva Kolstø

Send e-post 57307932
Avdelingsleiar
Profilbilde av Anne Grete B. Bjelland

Anne Grete B. Bjelland

Send e-post
Avdelingsleiar Senter for Voksenopplæring, Stord
Profilbilde av Neeta P Sankholkar

Neeta P Sankholkar

Send e-post 53452058

Kontor og administrasjon

Skulen har kontoradministrasjon både på Saghaugen, Vabakkjen og Heiane. Her får du hjelp til mykje, til dømes: 

  • Utskrift av vitnemål og kompetansebevis
  • Lånekassen
  • Skuleskyss
  • Elevbevis
  • Hjelp til å få kontakt med den du søkjer
  • Diverse søknadsskjema og opplysningar om fristar, m.m.
  • Bortkomne eigendelar

Sentralbordet og ekspedisjonane har opningstid mellom kl. 08.00 - 15.00/15.30