Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Nyttig informasjon for elevar

skyss-logo.png

VIKTIG INFORMASJON OM SKULEREISEKORT SKULEÅRET 2021/2022

Ei ny skulekortløysing er under utvikling: Skyss Elev. Dette er dessverre ikkje heilt klart til skulestart. Som følgje av dette vil elevar som allereie har skulereisekort, måtte nytte same skulereisekort til neste år. Difor er det viktig at du tek vare på skulereisekoret ditt, dersom du har behov for skyss neste skuleår.

Alle elevar som søkjer om skulereisekort, må sjølv søkje om dette på elevportalen i Skyss Elev. Det blir sendt SMS med info. om dette ved tildelt skuleplass.
Skulen vil sjå kven som har fått godkjent skulereisekort i Skyss Elev og gi ut skulereisekort/oblat til dei som har fått godkjenning:
• VG1 elevar og nye elevar i VG2/VG3, samt elevar som skiftar adresse vil få nytt skulereisekort
• VG2 og VG3 elevar vil få utdelt oblat å lime på skulereisekortet

Om gratis skuleskyss:
Vidaregåande skuleelevar kan ha rett på gratis skuleskyss dersom eit av følgjande kriterium er oppfylt:
• Eleven bur utanfor ungdomsbillett-sonen og har lengre enn seks kilometer skuleveg
• Eleven er fylt 21 år og har lengre enn seks kilometer skuleveg (målt langs kortaste farbare veg)
• Elevar med varig eller midlertidig funksjonshemming/sjukdom kan ha rett på skyss mellom heim og skule uavhengig av reiselengde (ta kontakt med skulen for å søkje).
Særskild skyss:
Dersom du som elev oppfyller krava til å få skulereisekort, men som ikkje har kollektivtilbod på strekninga eller har særleg trafikkfarlege skuleveg, kan ta kontakt med skulen for å søkje om særskild skyss. Ein må rekne med 14 dagars behandlingstid.
Elevar som i år har hatt særskild skyss, må søkje på nytt dersom dei har behov for dette til neste skuleår.

Lånekassen-logo-300x92.png

Søknad om lån eller stipend.

Alle elevar i den vidaregåande skulen har rett på minimum eit utstyrsstipend. Storleiken på utstyrsstipendet varierer ut frå kva utdanning du tek. For å få utstyrsstipend må du sende inn søknad på Lånekassen sine sider. Det er også mogleg å søke om grunnstipend eller om du er over 18 år kan du også søke om lån.

PCmodellar.jpg

Kjøp av subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunen

Alle elevar som går i den vidaregåande skulen må ha med eiga datamaskin. Du kan gjerne bruke ein PC / Mac som du allereie har. Om du treng ei ny maskin er det mogleg å kjøpe PC / Mac gjennom fylkeskommunen si ordning. Ei slik maskin er litt billegare fordi fylkeskommunen har inngått ein avtale med Komplett.no. Samstundes vil Komplett stå for service/reparasjon av maskina gjennom dei tre åra du går på vidaregåande skule. 

Gjennom fylkeskommunen sin avtale med Komplett er det råd å velje mellom tre ulike modellar (to ulike PCmodellar frå Dell og ein Mac Air). På enkelte utdanningar, slik som TIP, byggfag, elektrofag, medium og kommunikasjon kan det vere greitt å velje ei litt kraftigare maskin enn den heilt enklaste modellen til 2000,-.

Les meir om ordninga og gå til bestillingsskjemaet ved å klikke på "knappen" under

 Nyttig om skulekvardagen din:

Pålogging VIS Skuleruta 2021/2022

 

Klage på standpunktskarakter

Fylkeskommunen har utarbeidd ei side med info om klageprosessen. Her finn du òg skjema som du kan bruke.

Klage på karakter

 

Som gjeld skulestart:

Alle nye elevar må fylle ut skjema med personinformasjon. Om du ikkje allereie har fått eit slikt skjema av kontaktlæraren din, kan du printe ut skjemaet under:

ELEVSKJEMA

Lånekontrakt.jpg

 

Elektronisk lånekontrakt

For å få lånt lærebøker og anna materiale på skulebiblioteket må alle nye elevar signere ein elektronisk lånekontrakt. Du treng MinID, på same måte som ein loggar seg på nettbanken, for å opne sjølve kontraktsskjemaet.

Lånekontrakt biblioteket

 

 

Skaff deg "elevkort" på mobilen

Alle VG1-elevar kan no få elektronisk elevidentitet. ElevID skaffar du ved å laste ned appen "It's me ID".

Bruke Feide-innlogging for å logge inn på den elektroniske versjonen av elevkortet.

Elektronisk elevkort