Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Nyttig info

skyss-logo.png

Har du rett på gratis skuleskyss?

Desse har rett på skulereisekort:

  • Elevar som bur meir enn 6 km frå skulen (kortaste veg mellom heim og skule) har rett til å få skuleskysskort.
  • Elevar som er funksjonshemma og har fått sakkunnig uttale om at dei må ha skuleskyss.
  • Elevar som må reise med båt.

Ta kontakt med ekspedisjonen dersom du har spørsmål.

Lånekassen-logo-300x92.png

Søknad om lån eller stipend.

Alle elevar i den vidaregåande skulen har rett på minimum eit utstyrsstipend. Storleiken på utstyrsstipendet varierer ut frå kva utdanning du tek. For å få utstyrsstipend må du sende inn søknad på Lånekassen sine sider. Det er også mogleg å søke om grunnstipend eller om du er over 18 år kan du også søke om lån.

PCmodellar.jpg

Kjøp av subsidiert PC gjennom fylkeskommunen

Alle elevar som går i den vidaregåande skulen må ha med eiga datamaskin. Du kan gjerne bruke ein PC / Mac som du allereie har (om den ikkje er alt for gamal, då eldre maskiner kan bli umoglege å få på nett i 2020). Om du treng ei ny maskin er det mogleg å kjøpe PC / Mac gjennom fylkeskommunen si ordning. Ei slik maskin er litt billegare fordi fylkeskommunen har inngått ein avtale med Atea. Samstundes vil Atea stå for service/reparasjon av maskina gjennom dei tre åra du går på vidaregåande skule.