Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Marknadsføring

Her finn du  oversikt over våre tiltak retta mot framtidige og noverande elevar og føresette.

Våre tiltak: (denne sida er under arbeid)

  • i januar deltek me med ein stor stand på Utdanningsmessa for Sunnhordland
  • i november og april gjennomfører me utprøving i vidaregåande skule for elevar i 9.- og 10. trinn
  • i januar har me open dag på yrkesfaga på Vabakkjen
  • elles kan du alltid ta kontakt med oss og be om omvising på skulen
  • rådgjevar kjem gjerne med informasjon til føresette på ungdomsskulane
  • rådgjevar kjem gjerne med informasjon til enkeltelevar, klassar eller større grupper på ungdomsskulane. Kontakt Gunnhild eller Frode.
  • du kan få besøk av våre elevar. Kontakt Gunnhild eller Frode.
  • saman med Byggopp har me eit "Småhusprosjekt" for elevar i ungdsomsskulen. Kontaktperson for dette er Hermod.
  • me har ei flott heimeside
  • me er på Facebook
  • du finn oss på Instagram
  • du finn oss på Snapchat på adressa "elevstordvgs"
  • du finn oss på Twitter
  • her kan du sjå vår annonse
  • du kan sjå film om skulen vår: Framtida ligg open

 

Stord vidaregåande skule -film 2 min 37 sek from Frode Fjellanger on Vimeo.