Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Søknad vaksenopplæring

Fyll ut søknadsskjema og søk direkte til skulen.

Du må fylle ut alle postar som er merkte med *.

Vel fag og skriv kva utdanning og arbeidserfaring du har frå før. Hugs å sende inn cv og dokumentasjon i epost eller vanleg post snarast så vi kan handsame søknaden. Minoritetsspråklege må i tillegg sende inn godkjend opphaldsløyve. Kontakt oss om du ikkje har fått svar på søknaden innan fire veker.

Søknaden blir ikkje handsama før vi har motteke cv og dokumentasjon frå deg.

 
For minoritetsspråklige
Har du fullført norskprøve?
OBS! Me må ha kopi av gyldig opphaldsløyve!
 
Lese- og skrivevansker:
Har du lese- og skrivevansker?
 
SØKE OPPLÆRING
Har du arbeidserfaring fra yrket du søker opplæring i?
Hvis ja, hvor lenge?
 
UTDANNING OG ERFARING
Skriv kort om utdanning og arbeidserfaring i rutene under. Me treng i tillegg CV og gyldig dokumentasjon for å behandle søknaden din.
 
CV OG DOKUMENTASJON
Eg forplikter meg til å sende CV, dokumentasjon på utdanning og praksis, og eventuelt opphaldsløyve
Du kan sende skjemaet på epost ved å trykke på knappen under, eller med vanlig post. Postadresse: Senter for voksenopplæring, Stord vgs, Pb. 1243, 5406 STORD. E-post: vo.stv@hfk.no