Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Resultat frå skulevalet 2021

Trend skuleval.jpg

Opptelllinga av stemmene frå skulevalet ved Stord vgs syner at SV og FRP går mest fram, slik trenden også er ved andre vidaregåande skular i landet. AP er framleis det største partiet blant Stordungdomen, men får fleire prosent lågare oppslutningen enn tidlegare. Høgre og Venstre går også tilbake i høve til valet i 2019. Valoppslutnaden blant elevane var den lågaste på mange år. Dette kan ha å gjere med at røystinga vart gjennomført digitalt på den enkelt elev sin PC.