Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Kor mykje kan gjenvinnast når eit bygg skal renoverast?

Materialgjennvinngsforedrag.jpg

"Det finst ikkje meir søppel" var den ambisiøse arbeiedstittelen til workshopen/føredraget som nyleg vart halde for elektroklassen og byggklassen på Vabakkjen. Til seansen hadde ein fått kopla inn ekspert på området, Mats Mauer Pettersen frå Norsk Gjennvinning, som heldt innleiingsføredrag for VG1-elevane over videolink. Føredraget hadde fokus på byggebransjen, og nærmare bestemt avfallshåndtering, materialhåndtering og gjennbruk ved riving / renovering av bygg. Ein annan samarbeidspartner som òg var til stades var SIM. Føredraget og workshoppen inngår i skulen sine berekraftveker som finn stad i desse dagar, der elevar og lærarar fokuserer på undervisning rundt berekraft.