Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Elevinspektør, rådgjevarar og  helsetenesta samarbeider for at du skal trivast, ha god helse og gjennomføre utdanninga di på ein god måte. Me rettleier deg i spørsmål  knytt til karriere og yrkesval, tilrettelegging av undervisninga og ulike helsespørsmål. Under finn du òg informasjon om bibliotek, IKT- hjelp og kantinene på skulen.

Treng du hjelp med noko?

Elevinspektør

Cecilie Berger er elevinspektør hos oss. Ho er mellom anna ansvarleg for elevrådet, i tillegg er ho kontaktperson for Russen.

Cecilie vekslar mellom å vera tilgjengeleg for elevane på skulen, og har difor kontor både på Saghaugen, i 2.etg  og på Vabakkjen, i 3.etg. 

 Ved å kontakta elevinspektør kan du få hjelp til mellom anna:

 • Har du saker som er relevante for elevrådet ?
 • Er det noko som er vanskeleg i klassen ?

 

Elevrådet

Elevrådet representerer elevane ovanfor rektor og andre som bestemmer på skulen. Er det noko du ønskjer å endra på skulen, kan du ta det opp som ei sak i  elevrådet. Vil du bidra til å laga eit godt skulemiljø, kan du engasjera deg som tillitsvald i klassen, i ein komite, eller berre ved å vere ein god medelev!

Elevrådet møtest omlag ein gong i månaden, og er representert med ein elev frå kvar klasse. Møte i elevrådet gjev gyldig fråvere.

Rådgjevartenesta

Lurer du på kva du vil bli? Tenkjer du på framtida? Utdanning og yrke? Har du eit konkret problem på skulen eller heime? Eller treng du berre nokon å snakka med? Då kan du ta kontakt med  rådgjevarane våre.

Sosialpedagogisk rådgjevar Saghaugen
Profilbilde av Mona Ulgenes Bore

Mona Ulgenes Bore

Send e-post

 

 

Rådgjevar studieførebuande Saghaugen
Profilbilde av Ingrid K Skorpen

Ingrid K Skorpen

Send e-post

 

Rådgjevar yrkesfag Vabakkjen
Profilbilde av Frode Fjellanger

Frode Fjellanger

Send e-post

 

Helsesøster Saghaugen
Profilbilde av Iselin Amundsen

Iselin Amundsen

Send e-post 912 46 661
Helsesøster
Profilbilde av Endre Nicolaisen

Endre Nicolaisen

Send e-post 97 55 20 24

Helsesøster og Skulepsykolog

Skulehelsetenesta er eit tilbod til alle elevane på skulen. Du kan sjølv gå til helsesøster om du har spørsmål eller treng nokon å snakke med. Helsesøster har teieplikt. Her er noko av det du kan ta opp:

 • Livsstil: Søvn, fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, rusmiddel
 • Kroppslege plager, spørsmål om helsa di
 • Psykiske vansker, depresjon, angst, sinne
 • Konsentrasjonsvansker, lærevansker
 • Spørsmål om seksualitet og prevensjon
 • Vektproblem, vanskelege forhold til mat og eting
 • Vanskelege heimeforhold, uro for nokon i familien
 • Rusmiddelbruk hos deg sjølv eller nokon du kjenner
 • Utsett for (eller vitne til) vald eller overgrep

Helsesøster for Saghaugen: Iselin L. Amundsen, mobil 912 46 661. Elevane kan gjera avtale med ho måndag og torsdag.

Helsesøster Vabakkjen: Endre Nicolaisen, mobil 97 55 20 24. Er å treffa tysdagar og torsdagar  0830-1500

Samtalar med skulepsykolog er eit tilbod til elevar som slit med vonde tankar og vanskelege kjensler, og som opplever at dette går ut over skulekvardagen. Psykolog kan tilby inntil 5 samtalar, og skulle det vere behov for vidare psykologisk behandling og oppfølging kan ho tilvise til spesialisthelsetenesta. Ho har sjølvsagt teieplikt. Psykolog har kontortid måndag og onsdag på Saghaugen og torsdag på Vabakken. Du kan nå henne på telefonnummer 409 06 115 eller sende ei melding på It’s Learning.

Bibliotek Saghaugen1.jpg
Bibliotekar
Profilbilde av Egil Vadla

Egil Vadla

Send e-post

 

I underetasjen på Saghaugen finn du biblioteket vårt. Det har opningstid frå 08.00 - 15.00 kvar dag. Her får hjelp til å finne fagstoff, låne bøker og tidsskrift, sitte i fred og ro å jobbe med eigne ting eller jobbe i gruppe. Du kan også ta utskrift her. 

Meir om biblioteket
Kantina Saghaugen 1.jpg

Kantine

Kantinene våre på Vabakkjen og Saghaugen tilbyr varme og kalde rettar, frukt og grønt, samt litt snacks.

Kantina på avd. Saghaugen er open måndag-torsdag frå kl 07.00-14.00, fredagar frå kl 07.00-13.00.

Kantina på avd. Vabakkjen er open måndag-torsdag frå kl 07.45-14.00, fredagar frå kl 07.45-13.00.

Kantina på avd. Opplæringssenteret er driven av ei ungdomsbedrift, og har ope ca to dagar i veka. For opningstider, sjå eige oppslag på døra.

IKT-tenesta

Vi har IKT-konsulentar med kontor høvesvis på Saghaugen og på Vabakkjen. Dei kan m.a. hjelpa deg med tilgang til programvare, tilgang til nettverk og tenester. 

IKT-konsulent
Profilbilde av Sondre Aas Selle

Sondre Aas Selle

Send e-post

 

IKT-konsulent
Profilbilde av Ketil Vestby

Ketil Vestby

Send e-post