Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Foreldremøte om russetida - online

Samarbeidsgruppa for russen i Vestland, Vestruss, arrangerer felles informasjonsmøte for føresette og russen. Arrangementet finn stad som ei TV-sending på Vestruss sine nettsider frå klokka 18.00 torsdag 18.02.

Vestruss sine nettsider (opptak)

Lågterskel tilbod om psykologtime

Vestlandet fylkeskommune har inngått ein avtale med Helse Fonna som vil gje tilbod om psykologtenester til alle elevar og lærlingar i Sunnhordland. Psykologteamet er eit lågterskeltilbod, som skal vere lett å oppsøke. Elevane og lærlingane treng ikkje tilvisast.

Meir info om psykologtilbodet

AKTUELT

Kor mykje kan gjenvinnast når eit bygg skal renoverast?

Kor mykje kan gjenvinnast når eit bygg skal renoverast?

"Det finst ikkje meir søppel" var den ambisiøse arbeiedstittelen til workshopen/føredraget som nyleg vart halde for elektroklassen og byggklassen på Vabakkjen. Til seansen hadde ein fått kopla inn ekspert på området, Mats Mauer Pettersen frå Norsk Gjennvinning, som heldt innleiingsføredrag for VG1-elevane over videolink. Føredraget hadde fokus på byggebransjen, og nærmare bestemt avfallshåndtering, materialhåndtering og gjennbruk ved riving / renovering av bygg. Ein annan samarbeidspartner som òg var til stades var SIM. Føredraget og workshoppen inngår i skulen sine berekraftveker som finn stad i desse dagar, der elevar og lærarar fokuserer på undervisning rundt berekraft.

Foreldremøte om val av programfag

Foreldremøte om val av programfag

Elevar som går første året på studiespesialiserande skal i nær framtid velja programfag for vg2 og vg3. Dette er eit viktig val for elevane, både når det gjeld skulekvardagen dei neste to åra, vitnemålet etter vg3 og utdanning etter vidaregåande skule. Stord vidaregåande skule ser på val av programfag som så viktig for eleven at også foreldre/føresette bør vera informerte, for såleis å kunna støtta eleven i sitt val.

Sjå fleire saker