Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Innføringskurs for minoritetsspråklege søkjarar vert gjenoppretta på Stord

Dette kurset er meint for minoritetsspråklege søkjarar med ungdomsrett som ikkje har gode nok norskkunnskapar til å følgje undervisninga i ordinært utdanningsprogram. I kurset får elevane opplæring - spesielt i norsk - som kan kvalifisere for å søkje eit ordinært utdanningsprogram på Vg1 året etter.

Søknadsfrist er 1. februar 2020. (Etter dette må ein ta kontakt med inntakskontoret i fylket.)

Søkjarhandboka 2020

Nye utdanningsprogram på Stord vgs

Desse utdanningsprogramma er nye på Stord og kan søkjast for skuleåret 2020 -  2021.

Ordinær søknadsfrist er 1. mars 2020.

Søk på VIGO

AKTUELT

OPLICO – «Open and Liberal Community; Challenges and Opportunities for Adult Education»

OPLICO – «Open and Liberal Community; Challenges and Opportunities for Adult Education»

Stord vidaregåande skule har frå 2017 til 2019 delteke i Erasmus+ -prosjektet , OPLICO – «Open and Liberal Community; Challenges and Opportunities for Adult Education» Det er lærarar og elevar ved vaksenopplæringa ved skulen, samt positive lokale krafter som har vore med på prosjektet. Prosjektet er no i sluttfasen og me er særs nøgd med kva med har fått til saman med partnarane våre frå Litauen , Frankrike, Tyskland og Portugal. Me skriv her litt om bakgrunnen og resultat av det to-årige prosjektet.

Herleg innsats i den årlege juleturneringa i volleyball

Herleg innsats i den årlege juleturneringa i volleyball

Det var upåklageleg innsats og stort engasjement blant dei godt og vel 44 klasselaga som deltok på skulen sin tradisjonelle juleturnering i volleyball. I tillegg stilt vel 16 lag opp i fotballturneringa som fann stad samtidig.

Sjå fleire saker