Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Søknadsfrist til Lånekassen 15.nov.

Søk innan 15. november dersom du vil ha stipend frå Lånekassen for haustsemesteret 2020.

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søke for å få det.

Har du allereie fått stipend, treng du ikkje å søke på nytt.

Stord vgs på raudt nivå frå mån. 09.11.

Styresmaktene har laga til ei nivådeling for smittevern etter ein trafikklysmodell. Frå måndag 09.11. går Stord vgs over på raudt nivå. Dette på bakgrunn av ei oppmoding frå Stord kommune.

Om bruk av trafikklysfargar for smittenivå

AKTUELT

Stord vgs på raudt nivå

Skulen må dei neste to vekene organiserast på raudt smittevernsnivå. Dette for å få ned smitten i samfunnet. Me har hatt nokre tilfelle med covid-19 på skulen utan at smitten har breidd seg her. At me må organisera undervisninga på raudt nivå, tyder at undervisning må blitt gitt vekslande mellom fysisk oppmøte og fjernundervisning. Gevinsten av dette vil vera færre elevar på skulen til ei kvar tid, samt færre personar som nyttar kollektivtransport. Me vonar at god innsats frå oss alle dei neste vekene kan bidra til at me kan gå tilbake til gult nivå. Elevane våre har vist at dei er flinke til å følgje smittevernsråda som verkar: Ver heime ved sjukdom - hald avstand - vask hender.

Elevar bokbada forfattar Anders Totland

Elevar bokbada forfattar Anders Totland

I år var det den lokale forfattaren Anders Totland som vart bokbada av elevane ved Stord vidaregåande skule. Til liks med tidlegare år var bokbadet ein del av Falturiltufestivalen, men grunna koronasituasjonen måtte det i år bli eit meir internt og lukka arrangement. Totland starta seansen med å setje seg ned ved klaveret og spele «Måneskinnssonaten». I sjølve spørsmålsrunden kom han mellom anna inn på korleis han ikkje vart sett på som seriøs forfattar før han begynte å skrive bøker for vaksne, at det var først då ein oppfatta at han hadde «debutert». Mange av VG3-elevane skal skrive fordjupingsoppgåve om boka hans «Vintertonar», så det var naturleg at mange av spørsmåla han fekk knytte seg til dette verket. Elevar ved musikklinja stod nok ein gong for vakre tonar i pauseinnslaget.

Sjå fleire saker