Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Sommarskulen med tilbod om mattekurs

Elevar som ønsker å forbetre den yrkesfaglege matematikkarakteren (1PY), kan no søke om å få delta på sommarskulen sitt matematikkurs som mellom anna vil bli halde her ved Stord vidaregåande. Her kan du lese meir om tilbodet: 

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/sommarskulen/

 

Info om sommarskulen sitt mattekurs

Skulen har opna igjen

Endeleg opnar skulen att! Me gler oss til å få elevane tilbake, og få litt meir liv i skulebygningane våre. Men me må tenkja på smittevern, og dagane kjem framleis til å vera litt annleis enn det dei var før nedstenginga.

Førebels plan er å sleppa inn VG3 studieførebuande, påbygg og VG1 byggfag på måndag. Onsdag får VG2 studieførebuande og VG1 elektro koma på skulen. Torsdag kjem VG1 studieførebuande. Dermed får alle elevane minimum ein dag på skulen denne veka.
 
Me har fagdagar tysdag 12.mai og fredag 15.mai. Tysdag 12.mai skal TIP ha engelsk på skulen. Fredag 15.mai skal framandspråk på VG2 studieførebuande og VG1 matematikk sine plussgrupper vera på skulen. I dei andre faga vil faglærar orientera elevane om korleis fagdagen vert gjennomført.
 
Elevar som ikkje har undervisning på skulen skal følgje fjernundervisning.
 
VG2 og VG3 yrkesfag byrja på skulen forrige veke og har eigen plan for opplæringa. Det same gjeld avdeling for meistring og utvikling.
 
Det er viktig at at elevane følgjer med på elevrommet. Mellom anna med tanke på at det vil verta endringar i romplanen.
 
Velkommen tilbake!

.

Covid19 information in foreign languages Chat- og telefontenester i Stord kommune Oppdatert Covid19-beskjed frå politiet til russen

AKTUELT

Undervisninga medan skulen er stengt

Undervisninga medan skulen er stengt

Slik skal undervisninga på Stord vgs føregå i denne perioden: 1. Timeplanen skal følgjast og lærar er tilgjengeleg i sine økter. 2. Lærar har ansvar for øktene og gjer avtale med elevane om fagleg progresjon. 3. Elev og lærar skal avtala kva digital plattform dei skal bruka, og korleis kommunikasjonen skal gå føre seg. 4. Fråvær vert ført etter pålogging i økt eller etter innlevert arbeid

Theo Koritzinsky om Fagfornyinga

Theo Koritzinsky om Fagfornyinga

Ved skulestart til hausten skal nye læreplanar innførast i alle fag. Endringa er også kjend som Fagfornyinga. I følgje tidlegare Stortingsrepresentant Theo Koritzinsky vil dei nye læreplanane mellom anna leggje til rette for sterkare oppøving av elevane sin kritiske tenking enn det tidlegare planar har gjort. Koritzinsky gjorde eit poeng ut av dette då han nyleg tok turen innom skulen vår for å snakke om det nye læreplanverket til elevråda for Stord, Fitjar, Rubbestadneset og Kvinnherad vgs. I tillegg heldt han ei samling for det pedagogiske personalet både ved skulen vår, så vel som for lærarane ved Fitjar og Kvinnherad vgs, som hadde tatt turen til Leirvik. Poenget til Koritzinsky gjekk ut på at dersom ein skal oppøve elevane i kritisk tenking, vil det vera naturleg at lærarane på same vis utøver ei tilsvarande kritisk tenking. Og kva vil vera meir naturleg enn å rette ei slik kritisk tenking mot dei nye læreplanane?

Sjå fleire saker