Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Vaksenopplæring

Vi tilbyr gratis vidaregåande utdanning, studierettleiing og realkompetansevurdering for vaksne.

Kurs

Stend vidaregåande skule tilbyr gjennom skuleåret ulike yrkesretta kurs. Kursa vert annonsert fortløpande på skulen sine heimesider. 

Kontakt skulen dersom du har spørsmål.

Sjå kursa våre

Agronomutdanning

Som eit ledd i utviklinga og kompetansehevinga i landbruket, tilbyr Stend ei nettbasert agronomutdanning over to år.

 

Agronomutdanning for vaksne

kontakt oss

Avdelingsleiar Torbjørn Litlere

torbjorn.litlere@vlfk.no

40488885