Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Vg3 Dyrefag

Lærlingeordninga er ein fantastisk sjanse til å få løn samstundes som du får verdifulle erfaringar i eit utviklande arbeidsmiljø. Du får òg ein anerkjend kvalifikasjon!

Vg2 Hundefag og Vg2 Dyrehelse fører til Vg3 Dyrefag. Du kan velje å søke på mange spanande læreplasser med den spesialiseringa du ønskjer!

Her er nokre døme:

 • Dyreklinikk
 • Dyrebutikk
 • Dyrepark
 • Førar av tenestehund i Forsvaret, humanitære organisasjonar eller andre verksemder
 • Hundeskular og hundepensjonat
 • Hundefrisør
 • Forsøksdyravdeling
 • Rehabilitering eller andre helsetilbod for dyr
 • Opplevingsturisme med hund
 • Inn på tunet eller andre liknande tilbod med dyr

Fordelane med å bli lærling er nesten endelause, men her er nokre:

 • Få betalt: få lønn i lærlingetida!
 • Få erfaringer frå det verkelege livet: Som arbeidstakar får du verdifull arbeidserfaring og livserfaring
 • Få ein anerkjend kvalifikasjon: Fagbrev er anerkjend og respektert over heile verda
 • Lær spesifikke jobbferdigheiter: Bygg ein solid CV og gjer deg bemerka overfor framtidige arbeidsgivarar
 • Gode jobbsjanser: Nesten to tredeler av alle lærlingar får arbeide vidare på lærlingeplassen etter avslutta læretid. 4 av 5 har jobb etter fem år.

 

 

Foto av hund som blir heist ombord: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret