Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Vg1 Friluftsliv

Friluftsliv er eit perfekt utdanningsval for deg som vil ha studiekompetanse, og samtidig ha ein aktiv og variert skulekvardag.

På Vg1 friluftsliv fokuserer vi på basisferdigheiter innan friluftsliv. Du får lære, og øve på, dei grunnleggande ferdigheitene du treng for å klare deg ute heile året. Du får vere med på tradisjonelle former for bruk av naturen som sauesanking og jakt, til mer moderne former for friluftsliv gjennom klatring, kajakk og coasteering. Når snøen kommer i fjellet, spenner vi på oss fjellskiene og du får gjere deg kjent med vinterfriluftslivet. 

688A2420.jpg

I løpet av et skoleår har vi ca. 10 overnattingsturer, med varigheit på 2-5 dager. Ca. 30 døgn på tur, i tillegg til dagsturer og dagsaktiviteter.

Kva lærer eg?

Du får kunnskap innan emne som kart og kompass, bål, førstehjelp, å overnatte ute under ulike forhold og mykje meir. Du tar ulike kurs som brattkort, våttkort, jegerprøve, metodekurs coasteering, DNT`s grunnleggende turlederkurs og båtførarprøve. 

C7220291-64FD-4D66-A634-7DE4B9E65012.jpeg

Her ser du ein grovplan for korleis friluftsliv året er for elevane

Korleis er ei vanleg veke?

To heile dagar med friluftsliv som programfag. 

Ein dag i veka har du YFF (yrkesfaglig forjuping) eller fordjuping i matte og naturfag. I YFF får du anledning til å øve og lære enda meir om friluftsliv. Fordjuping i matte og naturfag gjev moglegheit til å ta spesiell studiekompetanse.

Store delar av undervisninga skjer med naturen som læringsarena, i skulens nærmiljø eller til lands og til vanns i Vestlandsnatur. 

Dei to andre dagane har du fellesfag.

CE528767-1D01-4373-876A-09B6EC3DF321.jpeg

Korleis søker eg? 

For å søkje på Vg1 Friluftsliv på Stend velgjer du "Vg1 Naturbruk med friluftsliv" på Vigo

Vegen vidare

Dei som går på Vg1 Friluftsliv fortsetter vanlegvis på Vg2 Friluftsliv på Stend.

Målet er vanlegvis generell eller spesiell studiekompetanse.

Kva trengs av meg?

Dersom du;

  • liker å være ute
IMG_20200204_191123_309.jpg