Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiekompetanse

På Stend legg vi til rette for at du kan velje dei faga du treng for å nå måla dine.

Tre år på Stend gir deg ein praktisk og aktiv skulekvardag samtidig som du kan ta studiekompetanse. For å få studiekompetanse må du gå allmennfaglig påbygg det tredje året. Dei fleste tar generell studiekompetanse, dette opnar for å søkje på dei fleste høgskular og universitet.

Nokre studiar krev spesiell studiekompetanse, for eksempel veterinær, dyrepleiar og ulike realfagsstudiar. På Stend kan du få spesiell studiekompetanse ved å ta meir matte, naturfag og realfag. Vi tilbyr mattekursa S1 og S2 (som svarer til R1), og realfaga Kjemi 1 og 2 og Biologi 1 og 2.

Krav til studiekompetanse på ulike studier finn du på samordna opptak.