Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Naturbruk

Er du interessert i natur og miljø, dyr og menneske? Då kan naturbruk passe for deg. Du kan bli lærling etter 2 år på skule, og deretter ta fagbrev. Du kan òg gå vidare på Vg3 og ta yrkeskompetanse eller studiekompetanse, avhengig av kva programområde du vel.

Kvifor velja naturbruk?

Skreddersy utdanningsløpet! Velg anleggsgartnar eller friluftsliv, eller mellom dyrefaglinjene dyrehelse, hundefag og hestefag. Tre dager i vake er aktiv og praktisk, og du får øve deg i små parti med tett oppfølging. Stend har smådyravdeling, hundeavdeling, stall og ridehall, parkanlegg, friluftsutstyr, buss og nærleik til skog, fjell og sjø. Bli ein del av eit engasjert fagteam, del interessa di med klassevener og få eit yrke og minner for livet!

Profilar på Stend Naturbruk. Velg mellom anlaggsgartnar, friluftsliv, dyrehelse, hundefag, hestefag.

Yrkesretting Internasjonalisering

Kva kan du bli?

Med fagbrev kan du bli verdsett i fleire yrke:

 • Dyreklinikkassistent
 • Dyrebutikkmedarbeider
 • Tenestehundfører eller instruktør på hundeskule
 • Dyrepassar i dyrepark
 • Fagarbeidar i forskning på dyr
 • Turleiar og kajakkinstruktør
 • Fagarbeidar i travnæring, rideverksemder og hesteturisme

Med studiekompetanse kan du koma inn på høgskular og universitet. Med fordjuping i realfaga vil dei aller fleste studieretningar vera opne for deg. Kompetanse innan naturbruk vert verdsett i stadig fleire yrke:

 • Ved oppstart av eiga verksemd
 • Dyrepleiar og veterinær
 • Biolog og zoolog
 • Rådgjevar i kommune og fylkeskommune
 • Inspektør i Mattilsynet
 • Forvaltning og forsking
 • Undervisning og rettleiing
Vaksenopplæring

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Vg1 Naturbruk Vg2 Naturbruk Vg3 Påbygg
Programfag 17 17 5
Norsk 0 4 10
Engelsk 5 0 0
Matte 3 0 5
Naturfag 2 0 3
Samfunnsfag 0 3 0
Historie 0 0 5
Kroppsøving 2 2 2
Yrkesfagleg fordjuping 6 9 0
Sum timetal per veke 35 35 30

Første året

Eirin og elev.jpg

Vg1 Dyrefag

Vil du arbeide med dyr? Som dyrefaglært jobbar du i ulike typar verksemder som tilbyr opplevingar, tenester og produkt som er knytte til dyr. Det kan være formidling og rettleiing, sal av produkt eller omsorg- og helsetilbod. Du kan for eksempel bli dyreklinikkassistent, dyrebutikkmedarbeidar, tenestehundfører, instruktør på hundeskule eller arbeide i dyrepark eller med forsking på dyr.

På Stend får du jobbe med mange ulike dyreslag. I Noregs største smådyravdeling lærer du handtering, fôring og stell av selskapsdyr, hund og katt. Du lærer også trening av hund, språk og åtferd og om dyrevelferd og dyrehelse. Vg1 Dyrefag fører vidare til Vg2 Hundefag eller Vg2 Dyrehelse.

Heste.jpg

Vg1 Hestefag

Vg1 hest er eit tilbod til som har ambisjonar om å jobbe i hestefaget, og for deg som vil drive med hest som hobby. På Vg1 hest jobber du med hest, stallarbeid og stalldrift, riding, kjøring og  salmaking. I tillegg kjem arbeid med maskinar. Ein del av undervisninga er teoretisk. Du må ikkje ha eigen hest for å gå på hestelinja, men om du har, så har vi plass til den i skulen sin stall.

Friluftsliv beskåret.jpg

Vg1 Friluftsliv

Friluftsliv er eit perfekt utdanningsval for deg som vil ha studiekompetanse, og samtidig ha ein aktiv og variert skulekvardag. På Vg1 friluftsliv fokuserer vi på basisferdigheiter innan friluftsliv, som du treng for å klare deg ute heile året. Du får vere med på jakt, havsportaktivitetar som kajakk, coasteering og fridykking, og du får prøve deg i vinterfjellet. Du får øve deg på kart og kompass, klatring, bål, førstehjelp og å overnatte ute under ulike forhold.

bli_anleggsgartner.jpg

Vg1 Anleggsgartnar

Liker du å jobbe ute med små maskinar for å lage fine utemiljø for andre? På anleggsgartnar lærer du å halde parkar og grøntanlegg ved like. Du lærer å lage murar og legge heller og belegningsstein. I løpet av Vg1 har du utplassering i bedrifter. Deretter kan du gå vidare til Vg2 Anleggsgartnar på Stend. Etter to år på skole venter to år i bedrift som lærling.

 

Andre året

Sarah hund bosnia.jpg

Vg2 Hundefag

Dette er linja for deg som vil ha hund som yrke. Hundefag er eit populært fag på Stend! Gjennom praksis med ulike hundar vil du lære å trene, fôre og stelle hund og utvikle ein tenestehund. Du startar ein ekte bedrift på skolen og lærer korleis du skal drive ein hundeskule og instruere hundeeigarar. Vi trur på å lære gjennom å arbeide praktisk! Gjennom fleire veker med utplassering får du prøve deg i yrker med hund i Norge eller utlandet. Heile klassen reiser og ei veke på studietur.

To elever undersøker et marsvin

Vg2 Dyrehelse

Har du ambisjonar om å arbeide med omsorg for dyr? Her lærer du om dyras anatomi, fysiologi og helse. Gjennom praktiske øvingar og teori, vil du lære om mange ulike dyrearter og deira særeigne krav til miljø, fôr og stell. Praktisk erfaring er noko vi set høgt i opplæringa. Gjennom fleire vekers utplassering i Noreg eller utlandet, får du prøve deg i typiske dyreomsorgsyrker, til dømes dyreklinikk, dyrebutikk eller hjelpeorganisasjonar for dyr.

hest_2017.JPG

Vg2 Hestefag

Dette er linja for deg som meiner at hest er ein naturleg del av kvardagen! Du får variert undervisning gjennom heile året i riding (dressur, sprang, tur, terreng), køyring (dressur, presisjon, arbeidskøyring, køyring i skogen) og trav. I tillegg lærer du om salmaker, utstilling, stalldrift og generell handtering og dagleg stell av hest. Du kan få utplassering i ein hesterelatert bedrift eller fordjupe deg i hestefag på skulen.

martine_kajakk_2017.jpg

Vg2 Friluftsliv

På Vg2 friluftsliv får du vidareutvikle ferdigheitene du tileigna deg på VG1, og får mellom anna bruke meir tid på klatring og kajakk. Turane vil bli meir krevjande, både sommar og vinter. Vi reiser mellom anna på ein fem dagars klassetur. På Vg2 skal du lære å vere turleiar, og ha ansvar for ein gruppe på tur. Du får og lære korleis det er å starte opp og drive ei bedrift, og får gjennom dette innsikt i kva som skal til for å leve av friluftsliv.

Tredje året

Friluftsliv_3.jpg

Vg3 Påbygg

Om du går Vg3 Påbygg på Stend kan du oppnå generell eller spesiell studiekompetanse, og kan studere vidare på høgskule og universitet. Vg3 allmennfagleg påbygging er eit år med mykje teori. Du kan velje eit fritt programfag som friluftsliv, psykologi, kjemi, biologi, fysikk eller matematikk. 

Kontakt oss

Avdelingsleiar Torbjørn Litlere

torbjorn.litlere@vlfk.no

40488885