Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Naturbruk

Er du interessert i natur og miljø, dyr og menneske? Då kan naturbruk passe for deg. Du kan bli lærling etter 2 år på skule, og deretter ta fagbrev. Du kan òg gå vidare på Vg3 og ta yrkeskompetanse eller studiekompetanse, avhengig av kva programområde du vel.

Kvifor velje naturbruk?

Skreddersy utdanningsløpet! Velg anleggsgartnar eller friluftsliv, eller mellom dyrefaglinjene dyrehelse, hundefag og hestefag. Tre dager i veka er aktiv og praktisk og du får øve deg i små parti med tett oppfølging. Stend har smådyravdeling, hundeavdeling, stall og ridehall, parkanlegg, friluftsutstyr, buss og nærleik til skog, fjell og sjø. Bli ein del av eit engasjert fagteam, del interessa di med klassevener og få eit yrke og minner for livet!

  

Yrkesretting Internasjonalisering

Kva kan du bli?

Med fagbrev kan du bli verdsett i fleire yrke:

 • Assistent på dyreklinikk
 • Medarbeidar i dyrebutikk
 • Førar av tenestehundar eller instruktør på hundeskule
 • Dyrepassar i dyrepark
 • Fagarbeidar i forskning på dyr
 • Turleiar og kajakkinstruktør
 • Fagarbeidar i travnæring, rideverksemder og hesteturisme
 • Anleggsgartnar

Med studiekompetanse kan du koma inn på høgskular og universitet. Med fordjuping i realfaga vil dei aller fleste studieretningar vera opne for deg. Kompetanse innan naturbruk vert verdsett i stadig fleire yrke:

 • Ved oppstart av eiga verksemd
 • Dyrepleiar og veterinær
 • Biolog og zoolog
 • Rådgjevar i kommune og fylkeskommune
 • Inspektør i Mattilsynet
 • Forvaltning og forsking
 • Undervisning og rettleiing
Studiekompetanse

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Vg1 Naturbruk Vg2 Naturbruk Vg3 Påbygg
Programfag 17 17 5
Norsk 0 4 10
Engelsk 5 0 0
Matte 3 0 5
Naturfag 2 0 3
Samfunnsfag 0 3 0
Historie 0 0 5
Kroppsøving 2 2 2
Yrkesfagleg fordjuping 6 9 0
Sum timetal per veke 35 35 30

Første året

elev_sau.jpeg

Vg1 Naturbruk - miljø og bærekraft

Liker du praktisk arbeid? Er du glad i å være ute? Liker du å være med dyr, og har lyst til å lære mer om de? Har du lyst til å lære å kjøre traktor, fiske i sjøen, dyrke grønnsaker, bruke motorsag, dra på overnattingstur med telt, bruke hest i skogen, lære om sammenhenger i naturen og hva som er viktig for å ta vare på kloden vår for framtida?

Da er vg1 naturbruk - miljø og bærekraft noe for deg! I løpet av dette året vil du lære om alt dette med utgangspunkt i gårdsbruket på skolen vår og i området rundt. Året etter kan du velge et av de mer spesialiserte utdanningstilbudene på VG2, Friluftsliv, Dyrehelse, Hundefag eller Anleggsgartner.

Vg1 Dyrefag 800_450 studietilbodsside.jpg

Vg1 Dyrefag

Vil du arbeide med dyr? Som dyrefaglært kan du bli dyreklinikkassistent, medarbeidar i dyrebutikk, førar av tenestehund, instruktør på hundeskule eller arbeide i dyrepark eller med forsking på dyr. Du kan trene på handtering, fôring og stell av kaninar og gnagarar, eksotiske fuglar, akvariefisk og reptil i vår flotte smådyravdeling og lære trening av hund, språk og åtferd ved den største hundeavdelinga i Norge. Vg1 Dyrefag fører vidare til Vg2 Hundefag eller Vg2 Dyrehelse. Les meir!

Vg2 Hestefag 800_450 studietilbodsside.jpg

Vg1 Hestefag

Vg1 Hestefag er eit tilbod til deg som har ambisjonar om å jobbe i hestefaget og for deg som vil drive med hest som hobby. På Vg1 Hestefag jobbar du med hest, stallarbeid og stalldrift, riding, køyring og salmaking. I tillegg kjem arbeid med maskiner. Ein del av undervisninga er teoretisk. Du må ikkje ha eigen hest for å gå på hestelinja, men om du har, så har vi plass til den i skulen sin stall. Les meir!

Vg1 Friluftsliv 800_450 studietilbodsside.jpg

Vg1 Friluftsliv

Friluftsliv er eit perfekt utdanningsval for deg som vil ha studiekompetanse og samtidig ha ein aktiv og variert skulekvardag. Vi fokuserer på basisferdigheiter innan friluftsliv, - ferdigheiter du treng for å klare deg ute heile året. Du får vera med på jakt, havsportaktivitetar som kajakk og coasteering og du får prøve deg i vinterfjellet. Du får øve deg på kart og kompass, klatring, bål, førstehjelp og å overnatte ute under ulike forhold. Les meir!

bli_anleggsgartner.jpg

Vg1 Anleggsgartnar

Likar du å jobbe ute med små maskiner for å lage fine utemiljø for andre? På Vg1 Anleggsgartnar lærer du å halde parkar og grøntanlegg ved like. Du lærer å lage murar og legge heller og belegningsstein. I løpet av Vg1 har du utplassering i bedrifter. Deretter kan du gå vidare til Vg2 Anleggsgartnar på Stend. Etter to år på skule ventar to år i bedrift som lærling. Les meir!

 

Andre året

Vg2 Hundefag 800_450 studietilbodsside.jpg

Vg2 Hundefag

Dette er linja for deg som vil ha hund som yrke. Gjennom praksis med ulike hundar vil du lære å trene, fôre og stelle hund og utvikle ein tenestehund. Du startar ei ekte bedrift på skulen og lærer korleis du skal drive ein hundeskule og rettleie hundeeigarar. Vi trur på å lære gjennom å arbeide praktisk! Gjennom fleire veker med utplassering får du prøve deg i yrker med hund i Norge eller utlandet. Heile klassen reiser òg ei veke på studietur. Les meir!

Vg2 Dyrehelse 800_450 studietilbodsside.jpg

Vg2 Dyrehelse

Har du ambisjonar om å arbeide med omsorg for dyr? Her lærer du om dyra sin anatomi, fysiologi og helse. Gjennom praktiske øvingar og teori, vil du lære om mange ulike dyrearter og deira særeigne krav til miljø, fôr og stell. Praktisk erfaring er noko vi set høgt i opplæringa. Gjennom fleire vekers utplassering i Norge eller utlandet får du prøve deg i typiske dyreomsorgsyrker, i til dømes dyreklinikk, dyrebutikk eller hjelpeorganisasjonar for dyr. Les meir!

Vg1 Hestefag 800_450 studietilbodsside (1).jpg

Vg2 Hestefag

Dette er linja for deg som meiner at hest er ein naturleg del av kvardagen! Du får variert undervisning gjennom heile året i riding (dressur, sprang, tur, terreng), køyring (dressur, presisjon, arbeidskøyring, køyring i skogen) og trav. I tillegg lærer du om salmaking, utstilling, stalldrift og generell handtering og dagleg stell av hest. Du kan få utplassering i ein hesterelatert bedrift eller fordjupe deg i hestefag på skulen. Les meir!

Vg2 Friluftsliv 800_450 studietilbodsside.png

Vg2 Friluftsliv

På Vg2 friluftsliv får du vidareutvikle ferdigheitene frå VG1 og mellom anna bruke meir tid på klatring og kajakk. Turane vil bli meir krevjande, både sommar og vinter. Vi reiser mellom anna på ein fem dagars klassetur. På Vg2 skal du lære å vera turleiar og ha ansvar for ei gruppe på tur. Du får òg lære korleis det er å starte opp og drive ei bedrift og gjennom dette får du innsikt i kva som skal til for å leve av friluftsliv. Les meir!

Tredje året

Vg3 Påbygg 800_450 studietilbodsside.jpg

Vg3 Påbygg

Om du går Vg3 Påbygg på Stend kan du oppnå generell eller spesiell studiekompetanse og dermed kan du studere vidare på høgskule og universitet. Vg3 Allmennfagleg påbygging er eit år med mykje teori. Du kan velje eit fritt programfag som S2 matte, psykologi, kjemi, biologi og fysikk eller friluftsliv. Les meir!

Vg3 Opplæring i bedrift 800_450 studietilbodsside.jpg

Vg3 Opplæring i bedrift

Elevar som har gått Vg2 Hundefag eller Vg2 Dyrehelse på Stend kan søke om lærlingeplass. Les meir om Vg3 Dyrefaget!

Elevar frå Vg2 Hestefag kan søke læreplass i godkjende lærebedrifter under Vg3 Hestefaget.

Lærlingeordninga er ein fantastisk sjanse til å få løn samstundes som du får verdifulle erfaringar i eit utviklande arbeidsmiljø. Du får óg ein anerkjend kvalifikasjon! 

Kontakt oss

Avdelingsleiar Torbjørn Litlere

torbjorn.litlere@vlfk.no

40488885