Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje anleggsgartnarfaget

Likar du å tenkje kreativt, vurdere fargar og forme landskapet? Ønskjer du å påvirke verda rundt deg? Vil du vera ute i frisk luft heile dagen? Ønskjer du å bruke heile kroppen? Plant framtida di i dag – bli anleggsgartnar!

På Stend får du ei yrkesnær opplæring i den nye anleggsgartnarhallen på skulen og i dei varierte parkane og uteområda ved skulen. Stend har avtalar med verksemder slik at du er sikra utplassering i nærområdet og har særs gode moglegheiter for læreplass.

Kva kan du bli?

Med fagbrev som anleggsgartnar er du verdsett i offentleg og privat sektor og kan arbeide med

 • torg, parkar og leikeplasser
 • grøntanlegg ved private eller offentlege bygningar
 • industriområde
 • bygg- og anleggsnæringa
 • idrettsanlegg
 • kyrkjegardar
 • tilrettelagde rekreasjonsområde i naturen

Med studiekompetanse kan du komme inn på høgskular og universitet. Kompetanse innan naturbruk vert verdsett i stadig fleire yrke:

 • ved oppstart av eiga verksemd
 • ingeniør
 • arkitekt
 • byplanleggjar
 • forvaltning og forsking
 • undervisning og rettleiing
Opplæringskontor

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Vg1 Vg2
Programfag 17 17
Yrkesfagleg fordjuping 6 9
Norsk 0 4
Samfunnsfag 0 3
Kroppsøving 2 2
Engelsk 5 0
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Sum timetal per veke 35 35

Første året

anleggsgartner elev stein.jpg

Vg1 Anleggsgartnar

Vil du byggje og utforme uteområda i Bergen? På Stend kan du gå Vg1 Anleggsgartnar på naturbruk.

Velkommen til ein aktiv skulekvardag med varierte oppgåver ute og inne. Du får arbeide med anlegg og parker på Stend og i nærområdet, bruke små maskiner til å lage fine utemiljø for andre, lage murar og legge heller og belegningsstein. Les meir!

Andre året

Vg3 Anleggsgartner 800_450 (1).jpg

Vg2 Anleggsgartnar

Det trengs fleire anleggsgartnarar! På Vg2 Anleggsgartnar på Bygg- og anleggsteknikk får du praktisk og teoretisk opplæring i drift og stell av uteanlegg. Du formar nye anlegg, lærer om planter, stein og brukar ulike maskiner. I løpet av året driftar du dei varierte anlegga på Stend, men i periodar er du i praksis i verksemder i nærområdet. Du får dermed god kontakt med bransjen før du skal i lære. Bransjen tek inn mange lærlingar så du har gode sjansar til å få deg lærekontrakt og jobb. Les meir!

Tredje året

bli_anleggsgartner.jpg

Vg3 Opplæring i bedrift

Lærlingeordninga er ein fantastisk sjanse til å få løn samstundes som du får verdifulle erfaringar i eit utviklande arbeidsmiljø. Du får òg ein anerkjend kvalifikasjon! 

 • Elevar som har gått Vg1 og Vg2 Anleggsgartnar på Stend kan søke om lærlingeplass.
 • Stend har skrive samfunnskontrakt med ei rekkje godkjende læreverksemder, slik at du har gode sjanser for å få læreplass og jobb. Les meir!
Vg3 Påbygg 800_450 studietilbodsside.jpg

Vg3 Påbygg

Om du går Vg3 Påbygg på Stend kan du oppnå generell eller spesiell studiekompetanse og kan studere vidare på høgskule og universitet. Vg3 allmennfagleg påbygging er eit år med mykje teori. Du kan velje eit fritt programfag som friluftsliv, psykologi, kjemi, biologi, fysikk eller matematikk. Les meir!

Kontakt oss

Avdelingsleiar Torbjørn Litlere

torbjorn.litlere@vlfk.no

40488885