Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her finn du informasjon om elevinspektør, rådgjevarar, skulehelsetenesta, IKT, biblioteket, elevrådet, hybel på skulen og andre elevtenester.

Helsesøster

Anne Grethe Korsmo er helsesøster her hos oss. Ho har open dør til faste tider, og legg ut informasjon om dette på InfoElev på It`s learning.

Kvar

Kontoret til helsesøster ligg i 2. etasje, forbi biblioteket, og inn til høgre. Venterommet ligg på venstre side i gangen.

Kontakt

Helsesøster er tilgjengeleg på tlf. 55 91 88 48 eller 94 50 00 16, måndag 07:45-12:00, tysdag kl. 07:45-15:00 og torsdag 07:45-15:00.

Du kan også sende melding på It`s learning til helsesøster.

Skulepsykologen

Skulepsykologen vår heiter Ruth Jorunn Glittenberg. Ho er på skulen annakvar tysdag og kvar torsdag.

Ta kontakt med helsesøster dersom du vil avtale tid med psykologen.

 Teieplikt

Helsesøster og skulepsykolog har teieplikt og må difor ha samtykke frå deg som elev dersom det er nødvendig å drøfte situasjonen din med andre samarbeidspartnarar.

Sosialpedagogiske rådgjevarar

Anne Kjersti Lien og Nina B. Laberg er sosialpedagogiske rådgjevarar ved skulen vår. Dei kan hjelpe deg med sosiale spørsmål/utfordingar.

Har du vanskar med å finne deg til rette på skulen, personlege, sosiale og/eller emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa kan du ta kontakt med Anne eller Nina.

Dei kan blant anna hjelpe deg med søknader om hjelpemiddel, tilrettelegging til eksamen, kontakt med hjelpeapparatet utanfor skulen og anna.

Sosialpedagogisk rådgivar
Profilbilde av Anne-Kjersti Lien

Anne-Kjersti Lien

Send e-post
Sosialpedagogisk rådgivar - HT/HTA
Profilbilde av Nina Britt Laberg

Nina Britt Laberg

Send e-post 55918834

Utdannings- og yrkesrådgjevar

Heine Bringe er utdannings- og yrkesrådgjevar. Han kan hjelpe deg med spørsmål innan val av utdanning og yrke. Har du spørsmål om Lånekassen, skoleskyss og val av fag kan du også snakke med Heine om det.

Utdanning.no
Utdannings- og yrkesrådgivar
Profilbilde av Heine Nils Bringe

Heine Nils Bringe

Send e-post

Elevinspektør

På skulen vår er det Berit Karin Ø. Nilssen som er elevinspektør. Ho har ansvar for elevdemokrati og for at vi har eit godt elevmiljø på skulen. Ho skal også ta i vare elevane sine rettar. Dette betyr mellom anna å:

  • støtte elevrådet med organisering, planlegging og dagleg arbeid
  • arbeide for å førebygge problemåtferd
  • samarbeide med russen på skulen
  • drive haldningsskapande arbeid mellom elevane
  • vere kontaktperson i nærmiljøet
  • koordinere arbeidet i skulemiljøutvalet

Elevinspektøren skal også følgje opp elevar som er bortebuarar. 

Elevinspektør
Profilbilde av Berit Karin Ø Nilssen

Berit Karin Ø Nilssen

Send e-post

Miljøterapeutane i elevtenesta

Lurar du på kven du skal spørje eller snakke med, eller har du berre lyst å slå av ein prat? Har du gode idear om sosiale aktiviteter eller forslag til forbetringar av skulemiljøet? Kontakt ein miljøterapeut!

Heidi og Janne har kontor i trappa utanfor biblioteket, men dei er ofte rundt omkring. Ikkje ver redd for å ta kontakt!

Profilbilde av Heidi Kathrine Friis-Eriksen

Heidi Kathrine Friis-Eriksen

Send e-post
Profilbilde av Janne Merete Forbregd

Janne Merete Forbregd

Send e-post

Kjentmann

Stend vidaregåande skule har frå hausten 2016 innført Kjentmanns-ordninga. Du som elev ved skulen vår kan ta kontakt med Berit Karin eller Anne-Kjersti dersom dei har spørsmål knytt til eigen eller medelevars rusbruk. Lærarar kan ta kontakt dersom dei har elevar som dei trur strevar med rusbruk.

Meir om Kjentmann


Treng du hybel?

Skulen har utleige av nokre hyblar og i tillegg har elevinspektøren kontakt med hybelutleigarar i nærområdet. Ta kontakt med Berit Karin dersom du har spørsmål eller ønskjer hybel nær skulen.

Søk om hybel på skulen
Park og anlegg.jpg
Illustrasjon3.jpg
_MWF7079.jpg

Biblioteket

På biblioteket finn du eit breitt utval av bøker og tidsskrift, og her kan du sitje i fred å arbeide med faga.

Skulebiblioteket vårt

 

Kantina 

Kantina er open alle skuledagar mellom klokken 09.15 og 13.00. Her kan du kjøpe sunn og god frukost og lunsj.

Frå 24. april er det tilbod om gratis skulefrukost i kantina kvar tysdag og torsdag kl. 07:45-08:45.

Les om kantina på Stend

 

Stend Fitness

På Stend har vi eige treningssenter i kjellaren under den gamle gymsalen. Dette blir brukt mykje i undervisninga. Utanfor skuletid kan elevar og tilsette bruke senteret til eiga trening. 

Åpningstider:

Mandag-Fredag: 0600-22.00
Lørdag: 08.00-18.00
Søndag: 09.00-21.00

Regler på Stend Fitness

 

Eksamen

Målet for alle elevar, og for skulen, er å vere godt førebudd til eksamen. Vi har difor laga ei side der du finn praktisk informasjon om eksamen og anna som er nyttig å vite om krav til gjennomføring av opplæringa.

Informasjon om eksamen


IT-avdelinga

Treng du teknisk hjelp med maskin eller programvare? Gå til IT-avdelinga si eiga side for å få informasjon!  

IT-avdelinga

Elevrådet

Elevrådet på Stend har møter om lag ein gong i månaden. Dei er aktive i samarbeidet med skulen si leiing om å skape ein god skule.

Elevrådet er ein god møteplass for å knyte kontaktar på tvers, og spesielt viktig på Stend der elevane har stor variasjon i opplæringstilbodet.

Skuleåret 2017/2018 er det Josua Wessels som er elevrådsleiar.

Er du elev på skulen og vil melde inn saker til elevrådet kan du gjere det på e-post: stendelevraad@hotmail.com

Kolibri- CARF

Etter initiativ frå elevrådet vart det i 2016 inngått eit samarbeid med Kolibri-CARF. Elevrådsrepresentantane er viktige i arbeidet med å gjennomføre "Internasjonal dag".

Les meir om samarbeidet med Kolibri-CARF

Miljøutval og ungdommens bystyre

Skulemiljøutvalet

Skulemiljøutvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet.

I skulemiljøutvalet sit rektor, ass. rektor, ein lærarrepresentant, ein representant frå andre tilsette, elevinspektør og heile elevrådstyret. Elevane skal vere i fleirtal i utvalet.

Ungdommens bystyre

Stend er representert i Ungdommens Bystyre i Bergen kommune. Her blir representantane valt for eit kalenderår om gongen.

I 2017 er det Håkon Kongsvik som representerer Stend-elevane. I 2018 overtar Amalie D. Halleland, mens Håkon fortset som vararepresentant.

Grønt flagg

Miljøgruppa på Stend består av engasjerte elevar og tilsette som arbeider for å gjere skulen grønnare og meir miljøvennleg.