Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tiltak i samband med koronasmitte

Elevane får informasjon om kva ein skal gjere i høve korona smitte. Dette handlar om handhygiene, host i olbogen eller papir og mindre fysisk kontakt med andre.  Vi følgjer råd gitt av Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har konkrete råd og praktisk veiledning knytt til forebygging og oppfølging ved mistanke om smitte. Dersom ein opplever seg sjuk eller er usikker på om ein skal vere i karantene, så må ein ta kontakt med helsetenester/Bergen kommune. 

Skulen har iversett tiltak innan reinhald og hygiene på spesielt utsette stader. Det er også tiltak i høve reiser, kurs og arrangement.

Det er eigne reglar i høve dokumentasjon ved fravær. 

Situasjonen kring koronasmitte endrar seg raskt og vi viser til Vestland fylkeskommune si nettside for detaljar.

Dersom du har spørsmål angåande skulens handtering av situasjonen ber vi deg kontakte assisterande rektor Kari Spilsberg, 55338261