Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Smittevern ved oppstart av skoleåret

Skolens tiltak for å forebygge smitte tar utgangspunkt i at vi er på gult smittenivå. Avdelingsleder vil informere om smittevern til alle gruppene/klassene ved oppstart.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:  

1. Syke personer skal ikke være i på skolen 

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

 

God hygiene

Vask hendene når du kommer på skolen og i løpet av dagen,  eventuelt bruk sprit.

Host i albuen.

 

Fysisk kontakt

Håndhilsning og klemming bør unngås. 

 

Tetthet i grupper

Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning samme, men 

dere skal ha  fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper  

Dere skal ha faste pulter/arbeidsplasser med 1 meter mellom hver stol

Større samlinger unngås 

Utenfor klasserommet oppfordres dere til å holde en meters avstand i alle situasjoner 

Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter

Følge merking på gulvet for å sikre avstand 

 

Friminutt

Dere  oppfordres til å holde minst en meters avstand i friminutt og pauser. 

 

Begrens deling av mat og gjenstanderTESTING, KARANTENE OG ISOLASJON: 

vi forholder oss til Folkehelseinstituttet sine retningslinjer.

Elever som er hjemme på grunn av smitte, karantene, er forkjølet, eller har  annen corona- relatert fravær, har rett på å kunne følge undervisningen ved at lærer til enhver tid har oppdatert fagsiden på It’s Learning med planer, oppgaver m.m. som vedkommende bruker for elevene som møter på skolen. 

 

OM DU BLIR SYK I SKOLETIDEN TA KONTAKT MED  LÆREREN DIN. 

Skolen ringer hjem og ber om at du blir hentet. Du blir fulgt til et grupperom for å vente  og får utdelt munnbind.

 

VARSLING AV EVENTUELL SMITTE

Kommunen har ansvar for smittesporing. Du blir ringt opp eller får en SMS.SMITTEVERN I SKOLESKYSSEN                                                        

Følgende retningslinjer gjelder for transport og skoleskyss på gult nivå:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.

  • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.

  • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.

  • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.

  • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.Skolen forholder seg til 

  1. Generelle råd fra Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/ 

Smittervernveilderen for videregående skole https://www.fhi.no/contentassets/8fe48d60238c47709d52cf2ad6cd527d/veileder-i-smittevern-for-ungdomsskole-og-videregaende-skole_3.utgave_29.5.2020.pdf