Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Anleggsgartnar

Vil du bygge og utforme Bergens uteområde?

Bli anleggsgartner - eit år på Stend vgs. og tre år i lære!

 

Her søker du VG1 anleggsgartner

 

 

Husk søknadsfristen 1. mars!

Når du går på Stend vgs. har du tre dagar i veka der du arbeider med oppgåver for anleggsgartnarar. Du får bruke små maskinar og bygge varige utemiljø på skulen. Du lærer og halde parkar og grøntanlegg ved like. Du lærar å lage murar og legge heller og belegningsstein.

Vil du bli anleggsgartnar i Bergen? 

anleggsgartneribergen.no

 

 

I løpet av Vg1 har du utplassering i bedrifter som vi samarbeider med. Vi er også ute og ser på anlegg hos våre samarbeidspartnarar i Bergensområdet. To av dagane har du teori-/fellesfag. Det er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. 

Hellelegging.jpg

Etter fullført Vg1 på anleggsgartnar kan du gå tre år i lære for å ta fagbrev. I løpet av dei tre åra har du dagar med teori i fellesfag og programfag. 

Opplæringstilbodet er ein rask veg ut i arbeid der du får løn etter berre eit år på skulen. Næringa treng flinke folk, og bransjen garanterer læreplassar for elevar som fullfører Vg1. 

For å søke Vg1 anleggsgartnar på Stend må du søke Vg1 Naturbruk med anleggsgartnar på Vigo.no.

 

Samfunnskontrakten
hageanlegg.jpg