Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod. Les om tilbodet

Du finn oppdatert informasjon i høve koronapandemien under Aktuelt.

Aktuelt

Velkomen tilbake til skulen!

Undervisninga på skulen på Stend startar for dei fleste på tirsdag 12.05. Den einskilde klasse får melding på mandag om konkret plan for veka. Sjå itslearning. Kollektivtilbudet skal gå til vanlege tider men det vert mindre kapasitet. Ver ute i god tid eller ta alternativ transport om mogeleg (sykle). 

Aktuelt

Tiltak i samband med koronasmitte

Elevane får informasjon om kva ein skal gjere i høve korona smitte. Dette handlar om handhygiene, host i olbogen eller papir og mindre fysisk kontakt med andre.  Vi følgjer råd gitt av Folkehelseinstituttet.

Sjå fleire saker