Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Grunnkompetanse vg1 Restaurant og matfag

Eit tilbod for  elevar med trong for tilrettelagd opplæring i skule som førebuing til arbeidslivet.

Grunnkompetanse er eit tilbod for elevar som treng ekstra tilrettelegging. Elevar som søkjer på grunnkompetanse har gjerne karakterer frå ungdomsskulen, men har utfordringer som gjer at dei fungerer best i små grupper. Gruppene hjå oss er frå 4 til 8 elevar, og har miljøfagarbeidar knytta opp mot gruppa.

Elevane får god veiledning på kjøkken

 

 

 

 

 

 

 

 

Her lærer du å lage mat, sosialt samspel og å samarbeide for å kunne fungere ute i arbeid i enten tilrettelagte eller ordinære bedrifter, som restauranter,institusjoner og kantiner. Målet med opplæringen er å bli klar til videre opplæring i bedrift som lærekandidat innenfor restaurant og matfag.

Opplæringen er etter 2+2 modellen. 2 år på skole og 2 år i bedrift som lærekandidat, som avsluttes med en kompetanseprøve, lik fagprøve, og eleven får et kompetansebevis. Ta kontakt med oss for meir informasjon om kva slags tilbod som kan passe.

NB! Søknadsfristen for tilrettelagte grupper er 1. februar.
Dette tilbodet finn du på skulestad Bildø

 

Profil  Restaurant og matfag tilrettelagde klassar (RMHT)

1 Mesterlære – learning by doing

 • Mest praktisk arbeid
 • Tett samarbeid med arbeidslivet, tilrettelagte arbeidsplasser og dagsenter
 • Arbeidspraksis i bedrift (fra 1 til 3 dager i uken)
 • Gradvis overføring til arbeidslivet- dagsenter
 • Sosial kompetanse
 • Selvstendighetstrening – offentlig transport trening – livsmestring
 • Uteskole
 • Tett samarbeid med foresatt
 • OT-PPT
 • Ansvarsmøter

2       Unikt

 • Tett samarbeid med arbeidslivet, dagsenter
 • Tett oppfølging
 • Gradvis overføring til arbeidslivet
 • Sosial kompetanse trening
 • Selvstendighetstrening
 • Tett samarbeid med foresatte, OP-PPT
 • Ansvarsmøter
 • Helhetstenkning

 3       Tydeliggjøring

 • Gjennom det praktiske arbeidet
 • Gjennom arbeidspraksis og tett samarbeid foresatte og med arbeidslivet
 • Planlegging i årshjul