Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon er ei yrkesfagleg utdanning. På Vg2 kan du velje mellom mange fagområde. Etter 2 år på skule er det vanleg å søke læreplass for å ta fagbrev. Både før og etter læretida kan du ta påbygging til generell studiekompetanse.

Kunne du tenkje deg å arbeida innan mekanisk industri? Då kan teknisk og industriell produksjon noko for deg.

Vi tilbyr:

  • Vg1 teknikk og industriell produksjon
  • Vg2 industriteknologi
  • Vg2 kjøretøy
Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Industriteknologi Timetal Vg2 kjøretøy
Engelsk 3 0 0
Kroppsøving 2 2 2
Matte 3 0 0
Naturfag 2 0 0
Norsk 2 2 2
Samfunnsfag 0 3 3
Dokumentasjon og kvalitet 4 4 4
Produksjon 6 6 0
Reperasjon og vedlikehald 0 4 0
Tekniske tenester 3 0 0
Verkstedarbeid 0 0 10
Prosjekt til fordjuping 5 6 6
Sum timetal per veke: 30 27 27

Første året

_DsC8498.jpg

Vg1 teknikk og industriell produksjon

På vg1 teknikk og industriell produksjon får du ein introduksjon til dei viktigaste arbeidsmetodane innan fagområdet. Du lærer å teikne og sveise, og du får opplæring i maskiner som fres, dreiebenk og CNC-maskin (ein datastyrt fres).

Kunnskapane du får dette året vil være til god hjelp når du skal velje fordjupning på vg2-nivå.

INNTAKSKRAV: Norsk grunnskule eller tilsvarande.

Andre året

_MwF1314.jpg

Vg2 industriteknologi

Industriteknologi er eit av dei breiaste yrkesfaga, og gir moglegheiter til å gå ut i lære i ei bredde av fagområde.  Her lærer du å skjere, kutte, sage, sveise, frese og mykje anna etter arbeidsteikningar. Vi tilbringer mykje tid i verkstad for å gi deg eit best mogleg utgangspunkt før læretida. Skulen har eit breitt og godt samarbeid med bedrifter og opplæringskontor innan fagområde. Dette samarbeidet bidrar ofte til lærekontraktar for våre elevar. Du vil og kunne få knytte seg kontaktar med arbeidsgivarar gjennom fire veker praksis i året.

INNTAKSKRAV: Vg1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarande.

KOMPETANSE ETTER VG2: Fullført og greidd opplæring gir grunnlag for å teikne lærekontrakt.

_DsC8466.jpg

Vg2 kjøretøy

På vg2 kjøretøy vil du lære alt du treng å vite om bil og motor. Vi tilbyr opplæring i fine verkstadslokaler med oppdatert utstyr.  Her får du og kjennskap til nyare bilars motorar, mekanikk og elektronikk då vi via våre samarbeidspartnere i næringslivet får tilsendt dei nyaste modellane på markedet.

Vg2 kjøretøy gir deg moglegheiter å spesialisere deg innan lette kjøretøy, tunge kjøretøy, motormekanikarfaget, motorsykkelfaget og reservedelsfaget i læretida i bedrifter.
Du får gjennom året også fire veker praksis ute i bedrift.

INNTAKSKRAV: Vg1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarande.

KOMPETANSE ETTER VG2: Fullført og greidd opplæring gir grunnlag teikne lærekontrakt.

Tredje året

ImG_0841.jpg

Vg3 påbygg

Etter bestått Vg2 yrkesfag kan du velje å gå ut i to år læretid og få fag/sveinebrev eller byggje på med eit år for å få generell studiekompetanse. Du kan og velje å ta vg3 påbygg etter gjennomført fagbrev. Dersom du har bestått Vg2 yrkesfag og har ungdomsrett har du rettmessig krav på å få gå vidare på Vg3 påbygging ut året du fyller 24 år.
Det er først og fremst for deg som ønskjer å gå vidare med høgare utdanning.

Vg3 påbygg tilbyr vi ved skulestad Sund.

INNTAKSKRAV:Vg2 yrkesfag

KOMPETANSE: Bestått Vg3 påbygging gir generell eller spesiell studiekompetanse.

Vegen vidare

Etter to år i skule kan du søkje læreplass i godkjente lærebedrifter. Vil du vite korleis du søkjer læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil du søkje læreplass kan du bruke lenkjene under. Dei aller fleste av våre elevar får lærlingeplass etter to år på skule.

Om du ikkje vil søkje læreplass etter vg2 kan påbygg til generell studiekompetanse vere eit alternativ. Men ver merksam på at du òg kan søkje dette etter å ha tatt fagbrev. Har du ungdomsrett er påbygg etter fagbrev ein rettighet ut året du fyller 24 år.

Bli lærling Søk læreplass

For meir informasjon

Rådgjevar
Profilbilde av Reidun Vågenes Aase

Reidun Vågenes Aase

Send e-post

Velg teknikk og industriell produksjon!

Kva kan du bli etter studiet?