Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønsker du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Er du usikker på kva du vil verta? Kunne du tenkje deg å studere på høgare nivå? Då er studiespesialisering noko for deg.

Vi tilbyr:

Desse tilboda finn du på skulestad Bildøy.

Søk skuleplass Meir om studiespesialisering

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Sum timetal per veke: 30 30 30
Norsk 4 4 6
Engelsk 4 0 0
Matte 4 4 0
Samfunnsfag 3 0 0
Geografi 2 0 0
Framandspråk 4 3 0
Kroppsøving 2 2 2
Historie 0 2 4
Religion 0 0 3
Programfag til val 0 12 12
Naturfag 4 0 0
Verkstedsfag (kun for teknologilina) 3 3 3

Første året

_DSC8253.jpg
_DSC8329.jpg

Vg1 studiespesialisering

Det fyrste året på studiespesialisering er viktig for å få ei god start på det vidare skuleløpet. Her legg vi vekt på å skape gode rutiner og eit godt klassemiljø. Av den grunn er det og to kontaktlærarar i kvar klasse på vg1 studiespesialisering. 

På det første året får du ei innføring i faga norsk, samfunnsfag, geografi, naturfag og engelsk. I tillegg vel du enten 1P-matte (praktisk matte) eller 1T matte (teoretisk matte).  Matematikk 1P er den enklaste varianten av matematikk og anbefalast for deg som slit med matematikken. 

Du skal og starte på språkopplæring på eit høgare eller lågare nivå. Vi tilbyr her tysk som startspråk for dei som ikkje har hatt framandspråk i ungdomsskulen. Du som har hatt framandspråk i ungdomsskulen fortset med det språket du hadde der: spansk, fransk eller tysk. Du kan og velje å byte over til tysk byrjarspråk om du ynskjer det (og ikkje har hatt tysk byrjarspråk i ungdomsskulen), eller ta ditt eige morsmål (anna morsmål enn norsk) som privatist.

Vi tilbyr og vg1 studiespesialisering med teknologifag(teknologilinja), som ein av to skular i landet. Les meir om dette tilbodet her.

Inntakskrav: Norsk grunnskule eller tilsvarande.

Læreplanar for vg1 studiespesialisering
Søk skuleplass

Andre året

_DSC8339.jpg
_MWF0868.jpg

Vg2 studiespesialisering

I vg2 studiespesialisering har du fellesfaga norsk, historie og kroppsøving,  samt framandspråket du starta på i vg1, medan resten av faga er fag du sjølv kan velje i ei lang liste med fagtilbod. Du skal velje programfag innenfor programområde realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg til matematikk 2P (den enklaste matematikken), matematikk S1 (samfunnsfagleg matematikk) eller matematikk R1(realfagleg matematikk), treng du tre programfag. To av programfaga innan det samme programområde skal du fortsetje med og fordjupe deg i på vg3. Val av programfag for vg2 gjennomførast på våren i vg1, eller ved skulestart på vg2 om du er ny elev på skulen.

Nokre elevar vel å tilbringe vg2 i utlandet som utvekslingselev. Det er viktig at du avklarar med rådgjever kva reglar som gjeld for godkjenning av fag du tek i utlandet før du reiser ut, om du planlegg å kome tilbake og fortsetje i vg3.

På slutten av skuleåret skal alle elevar i vg2 trekkjast ut og gjennomføre ei skriftleg eller ei munnleg eksamen.

Vi tilbyr og vg2 studiespesialisering med teknologifag(teknologilinja), som ein av to skular i landet. Les meir om dette tilbodet her.

Inntakskrav: Vg1 studiespesialisering eller tilsvarande

Læreplanar for vg2 studiespesialisering med realfag
Læreplanar for vg2 studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi
Søk skuleplass

Tredje året

_MWF1250.jpg
IMG_0841.jpg

Vg3 studiespesialisering

Her har du opplæring i fellesfag historie, norsk, religion og kroppsøving. I tillegg skal du fordjupe deg i minst to av programfaga du hadde på vg2 innan samme programområde: realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du skal og velje eit tredje programfag, som kan vere frå andre programområde.  Vi tilbyr eit bredt utvalg fordjupingsfag i både realfag og språk/samfunnsfag/økonomiske fag. 

Har du ikkje hatt framandspråk i ungdomsskulen inngår det som eit fjerde obligatorisk fag. 

Vi tilbyr og vg3studiespesialisering med teknologifag(teknologilinja), som ein av to skular i landet. Les meir om dette tilbodet her.

På slutten av skuleåret kjem alle elevar opp til eksamen i norsk hovudmål. I tillegg blir du trukke ut i to skriftlege og ein muntlig eksamen.

Inntakskrav: Vg2 studiespesialiserande eller tilsvarande

Kompetanse etter endt vg3: Generell eller spesiell studiekompetanse, som gjev deg høve til å studere på dei fleste universitet og høgskular.

Læreplanar for vg3 studiespesialisering med realfag
Læreplanar for vg3 studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi
Søk skuleplass

Vegen vidare

Utdanningsprogrammet fører fram til generell eller spesiell studiekompetanse, som gir deg grunnlag for å søkje dei fleste studiar ved høgskular og universitet.

Utdanning.no Samordna opptak

 

For meir informasjon

Avdelingsleiar
Profilbilde av Anne Jordalen

Anne Jordalen

Send e-post
Rådgjevar
Profilbilde av Hilde-Helen Nieuwejaar

Hilde-Helen Nieuwejaar

Send e-post

Studiespesialiserande med realfag

Studiespesialisering språk/samfunnsfag/økonomiske fag