Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Er du usikker på kva du vil verta? Kunne du tenkje deg å studere på høgare nivå? Då er studiespesialisering noko for deg.

Vi tilbyr:

 • Vg1 studiespesialisering
 • Vg2 studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomiske fag
 • Vg2 studiespesialisering med realfag
 • Vg3 studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomiske fag
 • Vg3 studiespesialisering med realfag

  Teknologilina
  Studiespesialisering med teknologifag er ei spesiell linje for deg som ynskjer å fordjupe deg i realfaga praktisk allereie frå vg1.
  Vi er ein av to skular i landet som har dette tilbodet.

 • Vg1- vg3 studiespesialisering med teknologifag.

        Desse tilboda finn du på skulestad Bildøy.

Søk skuleplass Meir om studiespesialisering

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 113 113 168
Engelsk 140 0 0
Matte 140 84 0
Samfunnsfag 84 0 0
Geografi 56 0 0
Framandspråk 113 113 0
Kroppsøving 56 56 56
Historie 0 56 113
Religion 0 0 84
Programfag til val 0 420 420
Naturfag 140 0 0
Verkstedsfag (kun for teknologilina) 64 64 64
Sum timetal per skuleår: 906 906 905

Første året

_DsC8253.jpg
_DsC8329.jpg

Vg1 studiespesialisering

Det fyrste året på studiespesialisering er viktig for å få ei god start på det vidare skuleløpet. Her legg vi vekt på å skape gode rutiner og eit godt klassemiljø. Av den grunn er det og to kontaktlærarar i kvar klasse på vg1 studiespesialisering. 

På det første året får du ei innføring i faga norsk, samfunnsfag, geografi, naturfag og engelsk. I tillegg vel du enten 1P-matte (praktisk matte) eller 1T matte (teoretisk matte).  Matematikk 1P er den enklaste varianten av matematikk og anbefalast for deg som slit med matematikken. 

Du skal og starte på språkopplæring på eit høgare eller lågare nivå. Vi tilbyr her tysk som startspråk for dei som ikkje har hatt framandspråk i ungdomsskulen. Du som har hatt framandspråk i ungdomsskulen fortset med det språket du hadde der: spansk, fransk eller tysk. Du kan og velje å byte over til tysk byrjarspråk om du ynskjer det (og ikkje har hatt tysk byrjarspråk i ungdomsskulen), eller ta ditt eige morsmål (anna morsmål enn norsk) som privatist.

Vi tilbyr og vg1 studiespesialisering med teknologifag(teknologilinja), som ein av to skular i landet. Les meir om dette tilbodet her.

Inntakskrav: Norsk grunnskule eller tilsvarande.

Læreplanar for vg1 studiespesialisering
Søk skuleplass

Andre året

_DsC8339.jpg
_MwF0868.jpg

Vg2 studiespesialisering

I vg2 studiespesialisering har du fellesfaga norsk, historie og kroppsøving,  samt framandspråket du starta på i vg1, medan resten av faga er fag du sjølv kan velje i ei lang liste med fagtilbod. Du skal velje programfag innenfor programområde realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg til matematikk 2P (den enklaste matematikken), matematikk S1 (samfunnsfagleg matematikk) eller matematikk R1(realfagleg matematikk), treng du tre programfag. To av programfaga innan det samme programområde skal du fortsetje med og fordjupe deg i på vg3. Val av programfag for vg2 gjennomførast på våren i vg1, eller ved skulestart på vg2 om du er ny elev på skulen.

Nokre elevar vel å tilbringe vg2 i utlandet som utvekslingselev. Det er viktig at du avklarar med rådgjever kva reglar som gjeld for godkjenning av fag du tek i utlandet før du reiser ut, om du planlegg å kome tilbake og fortsetje i vg3.

På slutten av skuleåret skal alle elevar i vg2 trekkjast ut og gjennomføre ei skriftleg eller ei munnleg eksamen.

Vi tilbyr og vg2 studiespesialisering med teknologifag(teknologilinja), som ein av to skular i landet. Les meir om dette tilbodet her.

Inntakskrav: Vg1 studiespesialisering eller tilsvarande

Læreplanar for vg2 studiespesialisering med realfag
Læreplanar for vg2 studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi
Søk skuleplass

Tredje året

_MWF_1250.jpg
ImG_0841.jpg

Vg3 studiespesialisering

Her har du opplæring i fellesfag historie, norsk, religion og kroppsøving. I tillegg skal du fordjupe deg i minst to av programfaga du hadde på vg2 innan samme programområde: realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du skal og velje eit tredje programfag, som kan vere frå andre programområde.  Vi tilbyr eit bredt utvalg fordjupingsfag i både realfag og språk/samfunnsfag/økonomiske fag. 
Har du ikkje hatt framandspråk i ungdomsskulen inngår det som eit fjerde obligatorisk fag. 
På slutten av skuleåret kjem alle elevar opp til eksamen i norsk hovudmål. I tillegg blir du trukke ut i to skriftlege og ein muntlig eksamen.

Vi tilbyr og vg3studiespesialisering med teknologifag(teknologilinja), som ein av to skular i landet. Les meir om dette tilbodet her.

 

Inntakskrav: Vg2 studiespesialiserande eller tilsvarande

Kompetanse etter endt VG2: Generell eller spesiell studiekompetanse, som gjev deg høve til å studere på dei fleste universitet og høgskular.

Læreplanar for vg3 studiespesialisering med realfag
Læreplanar for vg3 studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi
Søk skuleplass

Vegen vidare

Utdanningsprogrammet fører fram til generell eller spesiell studiekompetanse, som gir deg grunnlag for å søkje dei fleste studiar ved høgskular og universitet.

Utdanning.no Samordna opptak

 

For meir informasjon

Avdelingsleiar
Profilbilde av Olav Lee

Olav Lee

Send e-post 56310288
Rådgjevar
Profilbilde av Arve Sunnarvik

Arve Sunnarvik

Send e-post 57305116

Studiespesialiserande med realfag

Studiespesialisering språk/samfunnsfag/økonomiske fag