Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Sal, service og reiseliv

Er du serviceinnstilt og liker å hjelpe folk? Då kan Sal, service og reiseliv vere noko for deg. Du går to år på skule før du held fram som lærling i ei bedrift. Utdanninga fører fram til fagbrev. Du kan òg ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje Service og samferdsel?

Er du serviceinnstilt? Kunne du tenkje deg å jobbe med kundebehandling t.d. i butikk, på hotell eller som vektar? Då er service og samferdsel noko for deg!

Service og samferdsel gir deg moglegheiter til å arbeide innan eit spekter av yrke i servicebransjen.

Les meir om faget på vilbli.no

Vi tilbyr

Etter Vg1 Service og samferdsel kan du ta Vg2 Sal, service og tryggleik her hos oss.

Vi har engasjerte og høgt utdanna lærarar, eit inkluderande skulemiljø med stort

Dette tilbudet finn du på skulestad Bildøy.

Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Engelsk 4 0
Norsk 0 4
Kroppsøving 2 2
Matte 2 0
Naturfag 2 0
Samfunnsfag 0 3
Drift og oppfølgjing 4 0
Kommunikasjon og service 4 0
Planlegging 5 0
Prosjekt til fordjuping 6 4
Markedsføring og sal 0 6
Sikkerheit 0 5
Økonomi og administrasjon 0 5
Sum timetal per veke: 29 29

Første året

_MwF1244.jpg

Vg1 service og samferdsel

Første året får du opplæring i programfaga drift og oppfølging, planlegging og kommunikasjon og service.  I desse faga vil du lære mykje om administrative oppgåver, marknadsføring og økonomi. Bruk av IKT står sentralt i arbeidet innan alle faga. Ein dag i veka er alle elevar i arbeidspraksis i faget Prosjekt til fordjuping. Då vel du ein arbeidsstad du interesserer deg for og ønskjer å læra meir om.

Skulen sine faglærarar er engasjerte og jobbar for å gjere deg som elev godt førebudd til læretida og eit seinare arbeid. Vi har eit godt samarbeid med det lokale næringslivet og bruker lokale butikksentre og bedrifter i undervisninga. Dette kjem elevane til nytte i Prosjekt til fordjuping og ved ekskursjonar og bedriftsbesøk.

Læreplan for Vg1 Service og samferdsel

Andre året

ImG_1345.jpg

Vg2 salg, service og sikkerheit

Andre året får du opplæring i programfaga Sikkerheit, Marknadsføring og salg, og Økonomi og administrasjon. Du vil lære om budsjett og økonomistyring.

I faget Prosjekt til fordjuping har du nokre heile veker i arbeidspraksis. Elevane er også involverte i drifta av butikken på skulen. Butikken er elevane sitt ansvarsområde og dei sel mellom anna produkt laga av andre elevar frå andre utdanningsprogram på skulen.

Læreplan for Vg2 Sal, service og sikkerheit

vEGEN VIDARE

Etter to år i skule kan du søke læreplass i godkjente lærebedrifter.

Om du ikkje vil søke læreplass etter Vg2 kan Påbygg til generell studiekompetanse vere eit alternativ. Og med studiekompetanse kan du gå vidare på universitet/høgskular. 

Bli lærling Søk læreplass

For meir informasjon

Kva yrke fører service- og samferdsel til?