Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Idrettsfag

Idrettsfag tilbyr idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på alle nivå. Du kan velje toppidrett og satse på idretten din, eller velje breiddeidrett og eit meir allsidig aktivitetstilbod. Samstundes får du generell studiekompetanse.

Kvifor velje Idrettsfag?

Er du aktiv idrettsutøvar? Glad i fysisk aktivitet og friluftsliv? Kunne du tenke deg å satse på idretten eller arbeide med idrettsfag? Då er kanskje idrettsfag noko for deg?

Her kombinerer vi trening og fysisk aktivitet med teoretiske fag, og du får og eit godt grunnlag til å ta på deg trenerjobbar innan idretts- og friluftsliv etter desse tre åra.

Vi har engasjerte og høgt utdanna lærarar og eit inkluderande skulemiljø, med stort fokus på elevmedverknad.

Studietilbodet er delt mellom Sotra Arena, Bildøy og Sund.

Driver du idrett på kretsnivå eller landslagsnivå kan du nå få tilleggspoeng når du søker deg inn i videregående skole. For å få disse tilleggspoengene så må du få bekreftet av kretsen eller landslagsnivået at du driver i din idrett. Søk her.

Søk skuleplass Toppidrett tilbud

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2 Timetall VG3
Engelsk 4 0 0
Fremmedspråk 3 3 0
Mattematikk 4 3 0
Naturfag 3 0 0
Norsk 3 3 5
Geografi 0 2 0
Historie 0 2 2
Samfunnsfag 0 2 0
Religion og etikk 0 0 3
Aktivitetslære 4 4 4
Treningslære 2 2 4
Topp/breddeidrett 4 4 4
Treningsledelse 0 2 3
Idrett og samfunn 0 2 3
Sum timetal per veke: 27 29 28

Første året

ImG_1947.JPG

Vg1 idrettsfag

På vg1 studieførebuande med idrettsfag får du innføring i ulike idrettar. Du vil også få innføring i livberging og førstehjelp og kunnskap om regelverk innan idrettssjangre.

Du vil lære å planleggje og gjennomføre treningsopplegg for deg sjølv og andre. Du vil og lære grunnleggande kunnskap innan friluftsliv.

På vg1 har vi minst ein lengre tur i året.

Læreplan for Vg1 Idrettsfag

Andre året

_DsC7753.jpg

Vg2 idrettsfag

Du vil dette året byggje vidare på dei kunnskapane du tilegna deg i Vg1.

Du vil få ei djupare kjennskap til nokre utvalde idrettar frå Vg1, men du vil også få kjennskap til nye idrettar du ikkje har hatt før.

Dette året vil tal timar i idrettsfag auke. 

Du held fram med topp- og breddeidrett, og vil og her reise ut på turar i friluftsliv.

Læreplan for Vg2 Idrettsfag

Tredje året

ImG_1919.JPG

Vg 3 Idrettsfag

Du vil i dette året bruke større del av skuletida til å trene eigen idrett. Du vil få god rettleiing for best mogleg utbytte av treninga.

Du vil også få kjennskap til korleis du kan trene fornuftig og målretta.

I løpet av skuleåret vil du dra på fleire kortare og lengre turar med fokus på friluftsliv.

Læreplan for Vg3 Idrettsfag

vegen vidare

Utdanningsprogrammet fører fram til generell studiekompetanse, som gir deg grunnlag for å søke dei fleste studiar ved høgskular og universitet.

Utdanning.no Samordna opptak

 

For meir informasjon

Rådgjevar
Profilbilde av Bente Kalve

Bente Kalve

Send e-post