Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Idrettsfag

Idrettsfag tilbyr idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på alle nivå. Du kan velje toppidrett og satse på idretten din, eller velje breiddeidrett og eit meir allsidig aktivitetstilbod. Samstundes får du generell studiekompetanse.

Er du aktiv idrettsutøver? Glad i fysisk aktivitet og friluftsliv? Kunne du tenke deg å satse på idretten eller arbeide med idrettsfag? Da er kanskje idrettsfag noe for deg?

Vi tilbyr:

  • Vg1 studieforberedende med idrettsfag
  • Vg2 studieforberedande med idrettsfag
  • Vg3 studieforberedande med idrettsfag

Utdanningsprogrammet kombinerer trening og fysisk aktivitet og teoretiske fag. Skulane kan spesialisere seg på idrettar og du kan velje fordjuping innan programfaga toppidrett, breddeidrett, friluftsliv og leiarutvikling.

Studietilbodet er delt mellom Sotra Arena, Bildøy og Sund.

Søk skuleplass Toppidrett handball, nytt tilbod!

Ut på tur aldri sur

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2 Timetall VG3
Engelsk 4 0 0
Fremmedspråk 3 3 0
Mattematikk 4 3 0
Naturfag 3 0 0
Norsk 3 3 5
Geografi 0 2 0
Historie 0 2 2
Samfunnsfag 0 2 0
Religion og etikk 0 0 3
Aktivitetslære 4 4 4
Treningslære 2 2 4
Topp/breddeidrett 4 4 4
Treningsledelse 0 2 3
Idrett og samfunn 0 2 3
Sum timetal per veke: 27 29 28

Første året

ImG_1947.JPG

Vg1 idrettsfag

På vg1 studieførebuande med idrettsfag får du innføring i ulike idrettar. Du vil også få innføring i livberging og førstehjelp og kunnskap om regelverk innan idrettssjangre. Du vil lære å planleggje og gjennomføre treningsopplegg for deg sjølv og andre. Du vil og lære grunnleggande kunnskap innan friluftsliv.

På vg1 har vi minst ein lengre tur i året.

INNTAKSKRAV: Norsk grunnskule eller liknande

Andre året

_DsC7753.jpg

Vg2 idrettsfag

Du vil dette året byggje videre på dei kunnskapane du tilegna deg i vg1. Her vil tal timar i idrettsfag auke. Dette året vil du få ei djupare kjennskap til nokre utvalde idrettar frå vg1, men du vil og få ny kjennskap nye idrettar du ikkje har hatt før.  Du fortset med topp- og breddeidrett, og vil og her reise ut på turar i friluftsliv.

INNTAKSKRAV: Vg1 studieforberedande idrettsfag eller tilsvarande.

Tredje året

ImG_1919.JPG

Vg 3 Idrettsfag

Du vil i dette året bruke større del av skuletida til å trene eigen idrett, med kyndig veiledning for best mogleg utbytte av treninga. Du vil og få kjennskap til korleis du kan trene fornuftig og målretta. I løpet av skuleåret vil du dra på fleire kortare og lengre turar med fokus på friluftsliv.

INNTAKSKRAV: Vg2 studieforberedande med idrettsfag eller liknande.

 

 

vegen vidare

Utdanningsprogrammet fører fram til generell studiekompetanse, som gir deg grunnlag for å søkje dei fleste studiar ved høgskular og universitet, for eksempel idrettshøgskolen.

Du får og eit godt grunnlag til å ta på deg trenerjobbar innan idretts- og friluftsliv, spesielt innan barneidrett.

Utdanning.no Samordna opptak

 

For meir informasjon

Avdelingsleiar
Profilbilde av Randi Raknes

Randi Raknes

Send e-post 57 30 51 18
Rådgjevar
Profilbilde av Bente Kalve

Bente Kalve

Send e-post

Velg idrettsfag!