Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Kvifor velje Helse- og oppvekstfag?

Dersom du likar utfordringar og ansvar, og likar å jobbe med mennesker er dette faget for deg.

Du lærer å samhandle med menneske i alle livssituasjoner, får varierte og utfordrande oppgaver og det er mykje praksis knytt til utdanninga

Les meir om faget på vilbli.no

Vi tilbyr:

Etter Vg1 Helse- og oppvekst kan du her hos oss ta:

  • Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfaget
  • Vg2 Helsearbeidarfaget

Dette tilbodet er lagt til skulestad Sund.

Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2  barne- og ungdomsarbeider Timetall VG2 helsearbeiderfaget
Engelsk 4 0 2
Kroppsøving 2 2 2
Mattematikk 2 0 0
Naturfag 2 0 0
Norsk 0 4 2
Samfunnsfag 0 3 3
Helsefremmende arbeid 5 4 4
Kommunikasjon og samhandling 4 4 4
Yrkesutøvelse 4 6 6
Prosjekt til fordjuping 6 6 6
Sum timetal per veke: 29 29 29

Første året

_DsC7784.jpg

Vg1 helse- og oppvekstfag

Du som vel helse- og oppvekstfag, må bry deg om og kunne ta omsyn til andre menneske. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med menneske i alle livssituasjonar.

På vg1 får du kunnskap om helsefremjande arbeid, livsstilsjukdommar og arbeidsmiljø. Du lærer og mykje om kulturforskjellar og kommunikasjon, og du lærer å være ein god yrkesutøvar. 

Det er praksis både haust og vår.

Læreplan for Vg1 Helse- og oppvekstfag

Andre året

_MwF0784.jpg

Vg2 helsearbeiderfag

På Vg2 lærer du å samarbeide med andre yrkesgrupper for å fremje fysisk og psykisk helse og ivareta brukarmedverknad og pasientrettar.

Du vil dette året mellom anna lære om det å arbeid med fysisk og psykisk helse, om menneskekroppen sin oppbygnad og funksjonar, hygiene, kosthaldslære, førebyggande helsearbeid, sjukdomslære og mykje meir.

I helsefremjande arbeid er det viktig å førebyggje isolasjon for dei brukarane ein jobbar med og leggje til rette for et meir aktivt liv for dei.

Læreplan for Vg2 Helsearbeidarfaget
_DsC7791.jpg

Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag

På vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag vil du få kunnskap om korleis barn og unge lærer. Du vil og lære å utvikle evne til kommunikasjon i møte med barn, unge og foreldre, tilpassa kulturell bakgrunn, funksjonsnivå og livssituasjon.

Du vil lære å observere, planlegge, leggje til rette og velje passande pedagogiske metodar for arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. I tillegg vil du og bli rettleia i etiske utfordringar.

Praksis er kvar haust og vår.

Læreplan for Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Vegen vidare

Etter to år i skule kan du søke læreplass i godkjente lærebedrifter.

Om du ikkje vil søke læreplass etter Vg2 kan Påbygg til generell studiekompetanse vere eit alternativ. Med studiekompetanse kan du gå vidare på universitet/høgskule.

Bli lærling Søk læreplass

For meir informasjon

Rådgjevar
Profilbilde av Bente Kalve

Bente Kalve

Send e-post

Bli helsefagarbeider!