Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Liker du utfordringar og ansvar? Ønskjer du å arbeide med personar som er funksjonshemma, utviklingshemma, sjuke, eldre, barn eller dei som er kome i ein vanskeleg livssituasjon? Då er kanskje helse- og oppvekstfag noe for deg.

Vi tilbyr:

  • Vg1 helse- og oppvekstfag
  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget
  • Vg2 helsearbeidarfaget

Dette tilbodet er lagt til skulestad Sund.

Søk skuleplass

Du lærer å arbeide med menneske

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2  barne- og ungdomsarbeider Timetall VG2 helsearbeiderfaget
Engelsk 2 2 2
Kroppsøving 2 2 2
Mattematikk 2 0 0
Naturfag 2 0 0
Norsk 2 2 2
Samfunnsfag 0 3 3
Helsefremmende arbeid 5 4 4
Kommunikasjon og samhandling 4 4 4
Yrkesutøvelse 4 6 6
Prosjekt til fordjuping 6 6 6
Sum timetal per veke: 29 29 29

Første året

_DsC7784.jpg

Vg1 helse- og oppvekstfag

Du som vel helse- og oppvekstfag, må bry deg om og kunne ta omsyn til andre menneske. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med menneske i alle livssituasjonar. Fleire yrke krev politiattest.

På vg1 får du kunnskap om helsefremjande arbeid, livsstilsjukdommar og arbeidsmiljø. Du lærer og mykje om kulturforskjellar og kommunikasjon, og du lærer å være ein god yrkesutøvar. 

Det er praksis både haust og vår.

INNTAKSKRAV: Norsk grunnskole eller liknande.

Andre året

_MwF0784.jpg

Vg2 helsearbeiderfag

På vg2 lærer du å samarbeide med andre yrkesgrupper for å fremje fysisk og psykisk helse og ivareta brukarmedverknad og pasientrettar. I helsefremjande arbeid er det viktig å førebyggje isolasjon for dei brukarane ein jobbar med og leggje til rette for et meir aktivt liv for dei.

INNTAKSKRAV: Vg1 helse- og oppvekstfag eller liknande.

KOMPETANSE ETTER BESTÅTT VG2: Fullført og greidd opplæring gir grunnlag for å teikne lærekontrakt. Du kan og velje å søkje vg3 påbygging til studiekompetanse.

_DsC7791.jpg

Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag

På vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag vil du få kunnskap om korleis barn og unge lærer. Du vil og lære å utvikle evne til kommunikasjon i møte med barn, unge og foreldre, tilpassa kulturell bakgrunn, funksjonsnivå og livssituasjon.

Du vil lære å observere, planlegge, leggje til rette og velje passande pedagogiske metodar for arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. I tillegg vil du og bli rettleia i etiske utfordringar.

Liker du å være i aktivitet, tar du en utfordring, og er du interessert i være sammen med barn og unge?

Vi tilbyr et levende læringsmiljø gjennom teori og praksis. Praksis er kvar haust og vår.

INNTAKSKRAV: Vg1 helse- og oppvekstfag eller vg1 design og handverk.

KOMPETANSE ETTER ENDT VG2: Fullført og greidd opplæring gir grunnlag for å teikne lærekontrakt. Du kan og velje å søkje vg3 påbygging til studiekompetanse.

Tredje året

_DsC7848.jpg

Vg3 påbygg

Etter bestått Vg2 yrkesfag kan du velje å gå ut i to år læretid og få fag/sveinebrev eller byggje på med eit år for å få generell studiekompetanse. Du kan og velje å ta vg3 påbygg etter gjennomført fagbrev. Dersom du har bestått Vg2 yrkesfag og har ungdomsrett har du rettmessig krav på å få gå vidare på Vg3 påbygging ut året du fyller 24 år.
Det er først og fremst for deg som ønskjer å gå vidare med høgare utdanning.

Vg3 påbygg tilbyr vi ved skulestad Sund.

Inntakskrav: Vg2 yrkesfag

KOMPETANSE: Bestått Vg3 påbygging gir generell eller spesiell studiekompetanse.

Vegen vidare

Etter to år i skule kan du søkje læreplass i godkjente lærebedrifter. Vil du vite korleis du søkjer læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil du søkje læreplass kan du bruke lenkjene under. Dei aller fleste av våre elevar får lærlingeplass etter to år på skule.

Om du ikkje vil søkje læreplass etter vg2 kan påbygg til generell studiekompetanse vere eit alternativ. Men ver merksam på at du òg kan søkje dette etter å ha tatt fagbrev. Har du ungdomsrett er påbygg etter fagbrev ein rettighet ut året du fyller 24 år.

Bli lærling Søk læreplass

For meir informasjon

Rådgjevar
Profilbilde av Bente Kalve

Bente Kalve

Send e-post

Velg helse- og oppvekstfag!

Bli helsefagarbeider!