Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2-3 år på skule før du søkjer læreplass. Lengda på utdanninga varierer noko avhengig av kva lærefag du vel. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje Elektro og datateknologi?

I dette faget treng ein logisk tenkjemåte og kreativitet, både for å kunne løyse konkrete oppgåver og for å utvikle nye produkt. Du vil få ei praktisk utdanning med utfordrande arbeidsoppgåver.

Her vil du lære  om installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske og elektroniske systemer.

Les meir om faget på vilbli.no

Vi tilbyr

Etter Vg1 Elektro og datateknologi kan du her hos oss velje mellom desse faga:

  • Vg2 Elenergi
  • Vg2 Automatisering
  • Vg3 Automatiseringsfaget

Dette tilbudet finn du på skulestad Bildøy.

Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall  VG2 automatisering Timetall VG2 elenergi Timetall VG3 automatiseringsfaget
Engelsk 4 0 2 0
Kroppsøving 2 2 2 2
Matte 2 0 0 0
Naturfag 2 0 0 0
Norsk 0 4 2 0
Samfunnsfag 0 2 2 0
Automatiseringssystemer 4 9 4 18
Data- og elektronikksystemer 6 0 3 0
Elenergisystemer 3 4 6 4
Prosjekt til fordjuping 5 6 5 0
Mekanisk arbeid 0 0 0 4
Sum timetal per veke: 28 27 26 28

Første året

_MwF1163.jpg

Vg1 elektro og datateknologi

På elektrofag er kan du blant anna lære å byggje stereoforsterkarar, montere lys og varme, antenneanlegg, porttelefonar, brannalarmanlegg og ringeanlegg. Du lærer å kople automatiserte motoranlegg og bruke simuleringsprogram på data. 

Du lærer å  arbeide nøyaktig og systematisk og trygt med alle typer elinstallasjonar.

Elevar på vg1 har praksis i bedrifter i  i løpet av det første skuleåret.

Læreplan for Vg1 Elektrofag

Andre året

_DsC8146.jpg

Vg2 elenergi

På vg2 elenergi lærer du å arbeide med elektriske lågspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjonar som blir brukt til distribuering og forbruk av elektrisk energi. Dette kan gjelde både bustadhus og andre bygningar, samt industri og store installasjonar. 

Du lærer teori om korleis ein produserer elektrisk energi i ein kraftstasjon, og korleis ein fører strøm fram til brukaren.

Læreplan for Vg2 Elenergi
_MWF1139.jpg

Vg2 automatisering

Automatiserte system og høgt kvalifiserte fagarbeidarar innanfor automasjon er viktig for at vårt høgteknologiske samfunn skal fungere optimalt.

Som automatikar skal du kunne litt om mykje; kople elektriske anlegg etter teikningar, programmere maskinar, lage maskindeler, sveise, dreie, lage grafiske grensesnitt og meir.

Læreplan for Vg2 Automatisering

Tredje året

vg3 elektro1.jpg

Vg3 automatiseringsfaget

Automatiseringsfaget krev eit tredje skuleår før du kan søke læreplass. Faget omfattar drift, vedlikehald og montasje av automatiserte system. Dette er system som blir brukt til kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske system.

Dette er eit nesten reint praktisk kurs. Undervisninga går føre seg tverrfagleg og studietida går for det meste med til praktisk opplæring.

Vg3 automatiseringsfaget finn du på skulestad Bildøy.

Læreplan for Vg3 Automatiseringsfaget

 

Vegen vidare

Etter to år i skule (tre år for Automatiseringsfaget) kan du søke læreplass i godkjente lærebedrifter.

Om du ikkje vil søke læreplass etter Vg2 kan Påbygg til generell studiekompetanse vere eit alternativ. Då kan du få studiekompetanse og gå vidare på universitet/høgskule.

Bli lærling Søk læreplass

For meir informasjon

Rådgjevar
Profilbilde av Reidun Vågenes Aase

Reidun Vågenes Aase

Send e-post

Velg yrkesfag!