Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skuledagen

ORGANISERING AV SKULEN

Undervisningsøktene på Sotra vidaregåande skule vert fordelt slik:

På Sotra vidaregåande skule har vi undervisningstimar på 60 minuttar på Bildøy og 55 minuttar i Sund. Skuledagen startar tidlegast kl 08:05 og avsluttast seinast kl 15:15, måndag til fredag.
Dagen blir delt inn i seks undervisningsøkter med 10 minutter friminutt mellom kvar økt.

Vi har ikkje lik timeplan kvar veke. Nokre veker må vi avvike frå vanleg veketimeplan for å få gjennomført fagdagar og heildagsprøver, praksis i bedrift eller anna.

Skuledagen timar