Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skuledagen

ORGANISERING AV SKULEN

 

Organisering av skuledagen

Undervisningsøktene på Sotra vidaregåande skule er fordelt slik:

Skuletider for Bildøy:  

8.15 – 9.00 

9.05 – 9.50 

10.00 – 10.45 

10.50 – 11.35 

 

Lunsj 

12.05 – 12.50 

12.55 – 13.40 

13.50 – 14.35 

14.40 – 15.25 

 

Skuletider i Sund: 

 

8.15 – 9.00 

9.05 – 9.50 

10.00 – 10.45 

10.50 – 10.35 

 

Lunsj 

12.05 – 12.50 

12.55 – 13.40 

13.50 – 14.50 

 

Mulig time 8. Dersom   behov. 

 

 

Visma InSchool

Vestland fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system. VIS skal brukast av elevar og tilsette.

Kva opplysningar kan elevar sjå i VIS?

Er du elev vil du i VIS blant anna få tilgang til:

  • timeplanen din
  • informasjon om klassen du høyrer til
  • kontakt- og faglærarar
  • registrering av fråvær
  • merknader
  • vurderingar
  • eksamensoppmeldingar
  • standpunkt- og eksamenskarakterar

Du kan også melde om:

  • fråvær
  • søke om fritak i fag (sidemål og kroppsøving)
  • tilrettelegging på eksamen
  • fråtrekk av fråvær

Korleis får elevar tilgang til VIS?

Som elev i Vestland loggar du deg inn på VIS med Feide-kontoen din (brukarnamn og passord). Før skulestart vil du motta ein SMS der du får informasjon om å aktivere
Feide-kontoen din.

Sjå introduksjonsvideo til elevane.