Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiekompetansefag

Ønsker du å studere ved universitet eller høgskule? Då må du ha generell studiekompetanse.  Vi tilbyr dei seks faga du treng over to år.  Vi kan og hjelpe med studierettleiing om du treng det.

Generell studiekompetanse

Vi tilbyr generell studiekompetanse over to år.

2020-21

2021-22

  • Norsk, matematikk

Undervisninga er på dagtid to dagar i veka på Sotra Arena. Undervisninga og læremateriell er gratis for deltakarane.

Har du fullført og bestått første året hos oss, vert du prioritert når du søkjer til faga du mangler det andre året.

Du kan søke fram til 1. mai på fag som ikkje er fullteikna. Les meir om korleis du søker.

Vi prioriterer søkarar med vaksenrett, men alle kan søke. Vi tek atterhald om nok søkarar med vaksenrett.

Du kan søke opptak i eitt eller fleire fag, men får ikkje plass for å forbetre karakterar.

Foto viser undervisning for vaksne ved Sotra vgs


Generell studiekompetanse

Me tilbyr faga du treng for å få generell studiekompetanse som vaksen, eller etter 23/5-regelen. Du kan søkje opplæring i eitt eller fleire fag. Dei som har ståkarakter i faga fra før, får ikkje plass som elever hos oss i dei same faga. Du treng 6 fag for å få generell studiekompetanse. Dei 6 faga er: norsk, matematikk, engelsk, naturfag, historie og samfunnsfag. Opplæringa går over 2 år. Undervisning er 2 dager i veka på dagtid.

Skuleåret 20/21

  • Historie, samfunnsfag, engelsk og naturfag

Skuleåret 21/22

  • Norsk og matematikk

Undervisning og læremiddel er gratis for alle som får plass.

studiekompetanse BKS.jpg

Studiekompetanse i Hordaland

Studiekompetanse på eitt år

Bergen katedralskole, Senter for voksenopplæring og

, tilbyr studiekompetansefaga over eitt eller fleire år.

Studiekompetanse over to år

Vi tilbyr studiekompetanse over to år med inntak kvart år på desse sentra:

Alle fagtilbod i Vestland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst ved eitt anna senter. Vi har fem Senter for vaksenopplæring i Vestland, lokalisert i Bergen, Sotra, Stord og Voss. Liste over alle fag i Vestland kan du finne via lenka nedanfor.