Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse - og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ein yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Utdanninga er på deltid og tilrettelagt for vaksne som ønsker å kombinere jobb og utdanning.

Fagtilbod

Fagtilbod hausten 2020

Full opplæring tre dagar i veka i helsearbeidarfaga, helsearbeidarfaget Vg3 ein dag i veka.

Foto viser undervisning i helsefag ved Sotra vgsHelse- og oppvekstfag / helsearbeidarfag Vg1 og Vg2

Hausten 2020 startar vi full opplæring i helsearbeidarfaget på Vg1 og Vg2. Opplæringa rettar seg mot søkarar utan arbeidserfaring og kan føre fram til fagbrev som helsefagarbeidar. Det vert gjeve undervisning i både studieretningsfag og fellesfag på Vg1 og Vg2-nivå. Etter to år kan du søke om læreplass, du har sjølv ansvar for å søke læreplass.

 • Varigheit: 2 år på skule, 2 år i lære
 • Tid: tre gongar i veka på dagtid
 • Opptakskriterier: Må ha fullført grunnskule
  Søker bør vere på nivå B1 i norsk. Det er krav til engelsk på grunnskulenivå.
 • Kursstad: Sotra Arena / Sund
Foto viser vaksen deltakar i helsearbeidarfaget ved Sotra vgsHelse- og oppvekstfag / Barne- og ungdomsarbeidarfag Vg1 og Vg2

Hausten 2020 startar vi full opplæring i barne- og ungdomsarbeidarfaget på Vg1 og Vg2. Opplæringa rettar seg mot søkarar utan arbeidserfaring og kan føre fram til fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. Det vert undervisning tre dagar i veka på dagtid dei to første åra. Det vert gjeve undervisning i både studieretningsfag og fellesfag på Vg1 og Vg2-nivå. Etter to år kan du søke om læreplass, du har sjølv ansvar for å søke læreplass.

 • Varigheit: 2 år på skule, 2 år i lære
 • Tid: tre gongar i veka på dagtid
 • Opptakskriterier: Må ha fullført grunnskule
  Søker bør vere på nivå B1 i norsk. Det er krav til engelsk på grunnskulenivå.
 • Kursstad: Sotra Arena
Foto. Undervisning for vaksne.Helsearbeidarfag Vg3

 Dette kurset er for deg som har fullført helsefagarbeider vg1 og vg2, og som ikkje har fått lærlingeplass, men er i relevant arbeid.
 
Kurset er også for deg som har fleire års praksis innen yrket og for deg som tek fagbrev på jobb. Kurset vert avslutta med privatisteksamen som er naudsynt for å kunne ta fagprøven.

 • Varigheit: Eitt år
 • Oppstart: August 2020
 • Kursstad: Sotra Arena

Alle fagtilbod i Vestland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst ved eitt anna senter. Vi har fem Senter for vaksenopplæring i Vestland, lokalisert i Bergen, Sotra, Stord og Voss. Liste over alle fag i Vestland kan du finne via lenka nedanfor.